Jaunumi
capture.png

 

No 26. līdz 28.aprīlim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes kinologi piedalījās starptautisko ekspertu vadītās specializētās mācībās par nelabvēlīgas darba vides ietekmi un darba produktivitāti. Mācības VID Muitas pārvalde organizēja sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD).

Mācību, mērķis bija pilnveidot zināšanas par jaunākajām darba suņu apmācību metodēm, kā arī padziļināt VID Muitas pārvaldes kinologu zināšanas par to, kā atpazīt un izvairīties no dažādiem apstākļiem ikdienā, kas varētu negatīvi ietekmēt darba suņus un to spēju parādīt augstus darba rezultātus.

Zināšanas un prasmes tika apgūtas ar dažādām mācīšanās metodēm. Pirmajā dienā notika mācību teorētiskā daļa, kuras laikā kinologi OECD piesaistīto pasaulē atzīto ekspertu vadībā apguva paraugpraksi un zināšanas par jaunākajām tendencēm darba suņu apmācību jomā, kā arī padziļināja zināšanas par nelabvēlīgiem darba apstākļiem un stresu, kas var ietekmēt darba suņa darba produktivitāti. Mācību otrajā dienā tika organizētas praktiskās nodarbības un lomu spēles, savukārt trešajā dienā VID uzaicinātā eksperta vadībā norisinājās praktiskas mācības par suņa vēlamās un nevēlamās uzvedības maiņu, izmantojot mentālos vingrinājumus.

Savas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas papildināja trīsdesmit astoņi VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas daļas pārstāvji. Dalībnieki augstu novērtēja mācības, atzīstot, ka gūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas ikdienas darbā un veicinās komunikāciju ar darba suni, kā arī sekmēs robežpārkāpumu novēršanu.

Mācības norisinājās projekta “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētajā programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. Plašāka informācija par projektu ir pieejama šeit.

Projekta ietvaros šogad plānots iegādāties arī jaunus darba suņus, mācību un treniņu līdzekļus un organizēt jauno darba suņu apmācības. 

Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!