Lielie nodokļu maksātāji

 Publicēts: 28.12.2018. 17.58


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju saimi veido uzņēmumi, kas dod būtisku pienesumu Latvijas valsts budžetā, pārstāv īpašas nozares vai ir iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā. 
Šobrīd lielo nodokļu maksātāju skaits sasniedz 1241 uzņēmumus, un to kopumā veikto iemaksu īpatsvars valsts budžetā 2018.gada 11 mēnešos ir 60,40 procenti.


Turpmākajās sadaļās sniegta lielajiem nodokļu maksātājiem noderīga informācija un iespēja pieteikties pakalpojumiem, kas pieejami tieši lielajiem nodokļu maksātājiem. Lai izmantotu turpmāk uzskaitītos pakalpojumus, attiecīgajos laukos nepieciešams lietot uzņēmuma reģistrācijas numuru, tādējādi apstiprinot lielā nodokļu maksātāja statusu.