Nodokļu kontroles process

 Publicēts: 12.07.2018. 16.13


Apakšsadaļu izvēlne

Lai nodokļu kontroles pasākumus veiktu nodokļu maksātājiem ar visaugstāko izvairīšanās no nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas budžetā risku un efektīvi izmantotu VID rīcībā esošos resursus, VID lielu uzmanību pievērš nodokļu kontroles pasākumu plānošanai un pārbaudāmo objektu atlasei. VID nodokļu kontroles pasākumiem nodokļu maksātājus atlasa,  izvērtējot riska analīzes rezultātus.

Nodokļu kontroles procesa shēmu skatīt šeit.


Nodokļu kontroles darbības


 • 1. Informācijas iegūšana 
  • Nodokļu kontroles process sākas ar informācijas iegūšanu un apkopošanu par nodokļu maksātāju. VID informācijas iegūšanai izmanto:

   1. VID iekšējos informācijas ieguves avotus, kas ir pieejami VID informācijas sistēmās, piemēram, nodokļu maksātāja reģistrācijas dati, nodokļu maksātāju iesniegto deklarāciju dati, iepriekš veikto nodokļu kontroles pasākumu rezultāti.
   2. Ārējos informācijas ieguves avotus, kad informācija tiek iegūta no plašsaziņas līdzekļiem, citām valsts un pašvaldību institūciju datu bāzēm, kurām VID ir piekļuves tiesības vai to informācija ir iekļauta VID informācijas sistēmās, no citu valstu nodokļu administrācijām vai arī no trešajām personām.

    

   Informācijas iegūšanai par nodokļu maksātāju VID izmanto tikai likumā noteiktās metodes.

 • 2. Automatizēta riska analīze
  • VID veic nodokļu maksātāja deklarācijās uzrādītās informācijas analīzi, un izvērtēšanu kuras mērķis ir savlaicīgi apzināt tos nodokļu maksātājus, kuriem riska analīzes rezultātā konstatēts visaugstākais risks, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas budžetā.

   VID juridisko personu analīzē un nodokļu kontroles pasākumu atlasē izmanto datorizēto nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēmu ESKORT, ar kuras palīdzību pēc noteiktiem riska kritērijiem veic riska analīzi, un katrai izvērtētajai juridiskajai personai piešķir riska punktus, kuru lielums raksturo  izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas riska pakāpi. Nodokļu kontroles pasākumiem atlasa nodokļu maksātājus, kuriem konstatēts visaugstākais risks (vislielākais riska punktu skaits), kas liecina par izvairīšanos no nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas budžetā. Riska novērtēšanas sistēmas ESKORT riska kritēriji pastāvīgi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumos pilnveidoti, kā arī izstrādāti jauni.
   Savukārt fizisko personu analīzē, nodokļu kontroles pasākumu atlasē  un plānošanā izmanto fizisko personu riska analīzes sistēmu RASA.

 • 3. Atlase nodokļu kontroles pasākumiem
  • Izvērtējot konstatētos riskus un VID rīcībā esošo informāciju, nodokļu maksātājiem tiek noteikts atbilstošākais  nodokļu kontroles pasākuma veids – nodokļu audits, tematiskā pārbaude, apsekošana, novērošana vai datu atbilstības pārbaude.

   Ja pēc lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanas noskaidrots, ka konstatētais administratīvais pārkāpums ietekmē nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru, nodokļu maksātājam tiek pieņemts lēmums par  nodokļu apmēra precizēšanu, savukārt gadījumos, kad tematiskajā pārbaudē tika konstatēts, ka  nodokļu maksātājs lietoja kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu ar mainītu konstrukciju vai programmu, bet nebija iespējams noteikt periodu, kurā slēpts vai samazināts ar nodokļiem un nodevām apliekamais objekts, nodokļu maksātājam tiek pieņemts lēmums par ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšanu.

    

   • Saņemot kriminālprocesa virzītāja pieprasījumu, nodokļu maksātājam tiek veikts nodokļu aprēķins, kurā nosaka budžetam nodarīto zaudējumu summu.
   •  
   • VID, ņemot vērā nodokļu kontrolei pieejamos resursus, sagatavo nodokļu kontroles pasākumu darba plānus noteiktam periodam un nodokļu kontroles pasākumu veidam.
 • 4. Nodokļu kontroles pasākuma veikšana
 • 5. Darbs ar nodokļu kontroles pasākumos iegūto informāciju 
  • Pēc nodokļu kontroles pasākumu veikšanas rezultātus uzskaita VID informācijas sistēmās, bet iegūto informāciju pievieno jau uzkrātajai informācijai par nodokļu maksātāju, kā arī izmanto analīzes veikšanai.