Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota jauna sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības. 

Programmas darbību regulē likums “Par nodokļiem un nodevām” 7.1pants un 2018.gada 27.novembra MK noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”.