Statuss:
Īstenošanā

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls” (Pan-European Network of Customs Practicioners (PEN-CP)).

Granta līgums Nr.786773

Īstenojot projektu, paredzēts izveidot platformu muitas administrācijām, kas nodrošinās profesionālu sociālo tīklu un savstarpēju tiešsaistes palīdzību saistībā ar jauniem risinājumiem un paraugpraksi. PEN-CP platforma atbalstīs tiešsaistes diskusijas, kā arī nodrošinās efektīvu zināšanu pārvaldības infrastruktūru. Projekta ieviešanā iesaistīti 17 partneri. Projekta vadošais partneris – Pārrobežu pētniecības asociācija (Šveice).