Statusa iegūšana

 Publicēts: 08.11.2019. 12.32


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju administrēšanu un apkalpošanu nodrošina Nodokļu pārvaldes Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļa (turpmāk – Daļa). Daļas uzskaitē ir sekojoši nodokļu maksātāji – juridiskās personas:

1) nodokļu maksātāji, kuri pārstāv īpašas nozares:

 • kredītiestādes;
 • apdrošināšanas sabiedrības;
 • nodokļu maksātāji, kas nodarbojas ar azartspēļu un izložu rīkošanu;

2) Padziļinātās sadarbības programmas zelta un sudraba līmeņa dalībnieki;

3) nodokļu maksātāji, kuri pēdējos trīs gadus atbilst šādiem kritērijiem:

 • gada neto apgrozījums vai PVN darījumu kopējā vērtība gadā pārsniedz EUR 4 000 000; 
 • gada nodokļu ieņēmumu kopsumma valsts kopbudžetā pārsniedz EUR 700 000;
 • valsts vai pašvaldības budžeta iestādes, kurām budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma gadā pārsniedz EUR 5 000 000;
 • tekošā taksācijas gada astoņos mēnešos nodokļu maksātāja rādītāji nav samazinājušies, kā rezultātā taksācijas gada beigās varētu neizpildīties iepriekšējo 3 punktu kritēriji;
 • nodokļu maksātājs nav pasludināts par maksātnespējīgu vai tam nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process (izņemot īpašās nozares);
 • nodokļu maksātājam uz izvērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu, kas ir vecāki par 30 dienām;

4) uz iesnieguma pamata nodokļu maksātāji, kas: 

 • izveidoti, reorganizējoties/sadaloties lielajiem Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem, saskaņā ar ES regulu, direktīvu un citu tiesību aktu prasībām;
 • veic nozīmīgas investīcijas, veicinot Latvijas ekonomikas izaugsmi.

 

Līdz 1.decembrim nodokļu maksātājam tiek nosūtīts paziņojums par pārņemšanu Daļas uzskaitē vai izslēgšanu no tās.