Lielajiem nodokļu maksātājiem kvalificējas sekojoši nodokļu maksātāji – juridiskās personas:

 1. nodokļu maksātāji, kuri pārstāv īpašas nozares:
  • kredītiestādes;
  • apdrošināšanas sabiedrības;
  • nodokļu maksātāji, kas nodarbojas ar azartspēļu un izložu rīkošanu;
 2. padziļinātās sadarbības programmas zelta un sudraba līmeņa dalībnieki;
 3. nodokļu maksātāji, kuri pēdējos trīs gadus atbilst šādiem kritērijiem:
  • gada neto apgrozījums vai PVN darījumu kopējā vērtība gadā pārsniedz EUR 4 000 000; 
  • gada nodokļu ieņēmumu kopsumma valsts kopbudžetā pārsniedz EUR 700 000;
  • valsts vai pašvaldības budžeta iestādes, kurām budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma gadā pārsniedz EUR 5 000 000;
  • tekošā taksācijas gada astoņos mēnešos nodokļu maksātāja rādītāji nav samazinājušies, kā rezultātā taksācijas gada beigās varētu neizpildīties iepriekšējo 3 punktu kritēriji;
  • nodokļu maksātājs nav pasludināts par maksātnespējīgu vai tam nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process (izņemot īpašās nozares);
  • nodokļu maksātājam uz izvērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu, kas ir vecāki par 30 dienām;
 4. uz iesnieguma pamata nodokļu maksātāji, kas: 
  • izveidoti, reorganizējoties/sadaloties lielajiem Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem, saskaņā ar ES regulu, direktīvu un citu tiesību aktu prasībām;
  • veic nozīmīgas investīcijas, veicinot Latvijas ekonomikas izaugsmi.

 

Līdz 1.decembrim nodokļu maksātājam tiek nosūtīts paziņojums par pārņemšanu Daļas uzskaitē vai izslēgšanu no tās.