Tiesību akti

 Publicēts: 16.02.2021. 08.31


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums (nodokli piemēroja no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim) 06.11.2013. 01.01.2014.