Tiesību akti

 Publicēts: 21.02.2017. 14.22


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Par nekustamā īpašuma nodokli 04.06.1997. 01.01.1998.