Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 17.06.2020. 15.58


Apakšsadaļu izvēlne

Elektroenerģijas resursu nodokļa piemērošanu, t.sk. atbrīvojumu piešķiršanu, reglamentē Elektroenerģijas nodokļa likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi. Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, un nodoklis jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Nodokļa maksātājām ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroenerģijas nodokļa deklarācija.

 

Deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Elektroenerģijas nodokļa deklarācija
(MK 20.12.2016 Noteikumi Nr. 820)

25 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām

25 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām

LV79TREL1060000544000