Muita

Jaunumi

17
Jan
08.40
08.40

Pieejama “Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) / Manifesti (izejošie)” moduļa programmiskās saskarnes rokasgrāmata

VID Muitas pārvalde informē, ka rit darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk - MAN/PU) funkcionalitātes jauna moduļa izveides, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa [1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošinās Elektroniskā transporta dokumenta (turpmāk – ETD) iesniegšanu un apstrādi EMDAS.

23
Dec
11.29
11.29

24.decembrī uz laiku līdz trim stundām būs slēgta robežšķērsošanas vieta “Urbāni” uz Latvijas–Baltkrievijas robežas

​Otrdien, šī gada 24.decembrī, laika periodā no plkst. 0.00 līdz 06.00 uz laiku līdz trijām stundām būs slēgta robežas šķērsošanas vieta “Urbāni” (Baltkrievijas pusē), kas atrodas uz Latvijas–Baltkrievijas robežas pretī robežas šķērsošanas vietai “Silene”.

19
Dec
17.11
17.11

Programmas Hercule III projekta noslēgumā Baltijas valstu muitas dienestu pārstāvji apspriež muitas kontroles jautājumus

Noslēdzot Eiropas Komisijas Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas Hercule III projekta “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības” aktivitātes, 2019.gada 17.decembrī VID Muitas pārvaldē viesojās Lietuvas un Igaunijas muitas administrācijas pārstāvji, lai diskutētu par aktualitātēm rentgena izmantošanā muitas kontrolē. Reģionālais darbseminārs Baltijas valstu muitas iestādēm tika organizēts, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu par muitas iestāžu pieredzi un labās prakses piemēriem reģionālā un Eiropas Savienības līmenī.

13
Dec
15.03
15.03

Ieviests jauns datu apmaiņas risinājums starp EMDAS un Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu

Turpinot darbu pie muitas procesu elektronizēšanas, ar 12.decembri ir ieviests Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) datu apmaiņas risinājums ar Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (turpmāk – SKLOIS), uzlabojot un paātrinot eksporta formalitāšu kārtošanas procesu kravām, kas tiek izvestas ar jūras transportu. SKLOIS un EMDAS sasaiste paredz līdz šim manuāli veikto kuģu kravas dokumentu salīdzināšanu divās sistēmās aizstāt ar elektronizētu starpsistēmu datu salīdzināšanu un nodošanu tālākai izmantošanai kravas izvešanas procesa noformēšanai.

Noteikumi

Reeksports

Updated at: 11.06.2019.

Preču iznīcināšana

Updated at: 11.06.2019.

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude