Publiskie iepirkumiПодзаголовок меню

Lai kvalitatīvi un pilnā apmērā nodrošinātu VID noteiktos uzdevumus un funkcijas, iestādei ir nepieciešams iegādāties dažādas preces vai saņemt pakalpojumus. VID publiskos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un citiem publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem tiesību aktiem. Šajā sadaļā pieejama informācija par aktuālajiem VID izsludinātiem iepirkumiem un tehnisko specifikāciju projektiem, gadījumos, kad VID organizēs ieinteresēto piegādātāju sanāksmes, kā arī iepirkumu un rakstiski noslēgto iepirkumu līgumu arhīvs.


VID informāciju par publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkumu plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto pircēja profilā, kas saskaņā ar PIL no 01.01.2019. ir tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietne.

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas un papildu informācija par iepirkumu prasībām, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādātājus regulāri sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.

 

Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistiskās informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.

Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
Transportlīdzekļu remonta un tehnisko apkopju nodrošināšana FM VID 2019/210 14.11.2019. 11.00 11.10.2019. 15.17
Specializētās programmatūras un tehnikas piegāde un uzturēšana FM VID 2019/097-2 21.10.2019. 11.00 10.10.2019. 08.08
Noliktavu telpu noma Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām FM VID 2019/173 21.10.2019. 11.00 23.09.2019. 14.26
Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.39 ar platību 14,80 m² - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.23
Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežota daļaa ar apzīmējumu Nr.3 1,0 kv.m platībā - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.23
Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežota daļaa ar apzīmējumu Nr.4 0,80 kv.m platībā - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.09
Telpu noma muitas kontroles punktā „Grebņeva”, 1.stāva telpas Nr.61 nenorobežota daļa 0,3 m² platībā - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.09
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.14 daļa ar aptuveno platību 1 m² - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.01
Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.11 ar kopējo platību 19,50 m² - 21.10.2019. 18.00 18.09.2019. 15.01
Balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšana fiksētajā elektronisko sakaru tīklā FM VID 2019/176 23.10.2019. 11.00 18.09.2019. 08.28