19.09.2012. Dokumentu lasītāju piegāde

 Опубликовано: 19.09.2012.


Подзаголовок меню
Iepirkuma identifikācijas numurs
Nr. FM 2012/244
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Adrese
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67028700
Kontaktpersona
Ināra Solosteja (tālr. 67047527), e-pasts: Inara.Solosteja@vid.gov.lv
Iepirkuma priekšmets
Dokumentu lasītāju piegāde
Fakss:

67028704

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir 20 (divdesmit) dokumentu lasītāju, kas nodrošina optisko skenēšanu, dokumenta mašīnlasāmās zonas nolasīšanu un teksta lauka atpazīšanu, piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piegādes nosacījumiem
CPV kods
30100000-0
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
04. октября 2012, 11.00
Dokumentācija
Lēmums