Bauskas klientu apkalpošanaDārza iela 14a, Bauska, LV-3901

Seminārs jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā. Nodokļu deklarāciju (GID, DDZ, MUN u.c.) aizpildīšana un iesniegšana VID.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā. Nodokļu deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana VID.

Seminārs jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kuri kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā

Ieņēmumu un izdevumu uzskaite un grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā. Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana pašnodarbinātām personām. Pārskatu iesniegšanas kārtība. Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Elektroniskās deklarēšanas sistēmas priekšrocības.