Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978