Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Seminārs VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošana.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem - fiziskām personām

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem - fiziskām personām.

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146

Seminārs VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošana.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146

Seminārs VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošana.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem - fiziskām personām

Nodokļu veidi kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Dalību lūdzam pieteikt pa tālruni: 67122146