Rīgas klientu apkalpošanaTalejas iela 1, Rīga, LV-1978

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem- fiziskām personām

Nodokļu veidi, kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Seminārs par importa muitas deklarāciju noformēšanas jaunumiem

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi.

Dalību seminārā lūdzam pieteikt, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pasta adresi eCustoms [at] vid.gov.lv.

Tikšanās ar CSDD un Auto asociāciju

Tikšanās laikā tiks pārrunāts pašreizējā sadarbība, kā veicas ar auto pirmreizējo reģistrāciju, kā arī par tālākām sadarbības formām. 

Seminārs atzīto uzņēmēju atļauju turētājiem

Semināra mērķis ir informēt atzīto uzņēmēju atļauju turētājus par kritērijiem un nosacījumiem atļauju turēšanai, lai nodrošinātu vienotu izpratni par normatīvajos aktos noteikto normu piemērošanu, kā arī sniegt atbildes uz dalībniekus interesējošiem jautājumiem.
Aicinām jautājumus iesniegt elektroniski, līdz šī gada 11.maijam tos nosūtot uz e-pasta adresi AEOhelpdesk [at] vid.gov.lv

Seminārs VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošana.

Dalību seminārā lūdzam pieteikt par tālruni: 67122146

Seminārs nodokļu maksātājiem - jaunreģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem- fiziskām personām

Nodokļu veidi, kādus var izvēlēties jaunreģistrēts nodokļu maksātājs un maksāšanas kārtība, pārskatu un deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi.

Dalību seminārā lūdzam pieteikt par tālruni: 67122146