Rīcība ar valstij piekritīgo mantuПодзаголовок меню

Kas ir valstij piekritīgā manta

Valstij piekritīgā manta ir:

  • konfiscētā
  • bezīpašnieka (atrastā)
  • bezmantinieka manta

Kas var iegādāties valstij piekritīgo mantu

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai nodokļu parāds nepārsniedz 150 eiro un kura atbilst citām VID uzaicinājumā noteiktām prasībām.

Kā var iegādāties valstij piekritīgo kustamo mantu

VID savā tīmekļvietnē izsludina cenu aptaujas.

Cenu aptaujas uzaicinājumā noteiktajā termiņā jāiesniedz VID savs cenas piedāvājums.

Manta tiek pārdota pircējam, kurš piedāvā augstāko cenu.

Visa nauda no valstij piekritīgās mantas realizācijas tiek ieskaitīta valsts budžetā.

Cita rīcība ar valstij piekritīgo mantu

Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, kā valsts rīkojas ar tai piekritīgo mantu.

Iznīcināšana:

VID iznīcina šādu valstij piekritīgo mantu:

  • alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus
  • atzīta par izplatīšanai nederīgu vai tās izplatīšana aizliegta
  • beidzies derīguma termiņš
     

Līdzdarbības līgumi:

Valsts pilnvaro privātpersonas veikt pārvaldes uzdevumus, ko veic sabiedriskā labuma nolūkos, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē.

VID ir noslēdzis bezatlīdzības līdzdarbības līgumus par putekļveida kurināmā kurtuves un katlumājas izmantošanu konfiscēto tabakas izstrādājumu sadedzināšanai.