Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežota daļaa ar apzīmējumu Nr.4 0,80 kv.m platībā

 Опубликовано: 18.09.2019. 15.09


Подзаголовок меню
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Vaļņu iela 28, Rīga, LV 1980, Latvija
Tālrunis
67227344; (fakss:67242818)
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 67024942; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Specializēta Tax Free (nodokļa atmaksas) pašapkalpošanās termināļa uzstādīšanai Nomas objektā.

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, Telpu grupas Nr.001 telpas Nr.3 nenorobežota daļa ar apzīmējumu Nr.4 ar kopējo platību 0,80 m²

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 euro centi) bez PVN par 0.80 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
21. октября 2019, 18.00
Dokumentācija