VID 2021.gada 1.februārī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Опубликовано: 27.01.2021. 14.57


Подзаголовок меню
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
01.02.2021. Dimžu ielā 5, Kandavā, Kandavas novadā|Ropažu ielā 98 dzīvoklis 7, Rīgā|Lielvārdes ielā 1, Ogrē, Ogres novadā
Kontaktpersona
Dina Alberte, dina.alberte@vid.gov.lv, mob.tel.28662300
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.90110010231
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.01009134717
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums -dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 74010060400001 un trīs šķūņi ar kadastra apzīmējumiem 74010060400002, 74010060400003 un 74010060400005
Daudzums: 
1 gab.