VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2020.gada 23.aprīlī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Опубликовано: 17.04.2020. 08.47


Подзаголовок меню

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
23.04.2020. Talejas iela 1, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Ēku (būvju) nekustams īpašums, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām (kad.Nr.46050444410001 un 46050444410002), kas atrodas Vītiņu ielā 15A, Aucē, Auces nov.
Daudzums: 
1 gab.
Nosaukums: 
Ēku (būvju) īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 006 0170 00), kas atrodas Austrumu ielā 1A, Aizputē, Aizputes nov.
Daudzums: 
1 gab.