VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 2020.gada 24.aprīlī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Опубликовано: 20.04.2020. 16.00


Подзаголовок меню

Valstij piekritīgā manta tiek nodota bez maksas VAS Valsts nekustamie īpašumi, saskaņā ar Ministru kabineta 26.11.2013.noteikumu Nr.1354 32.punkta 32.3. apakšpunktu.

Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde
Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
24.04.2020. Talejas iela 1, Rīga
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 05000061052 un būve ar kadastra apzīmējumu 0500006152001 Klusā iela 18 k-3, 76, Daugavpilī
Daudzums: 
1 gab.