VID 2021.gada 15.aprīlī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Published: 09.04.2021. 15.47


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
15.04.2021. Višķu ielā 21ž , Daugavpilī
Kontaktpersona
Edgars Giptors, e-pasts: Edgars.Giptors@vid.gov.lv, tel. 67123057
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Alkohols
Daudzums: 
287,545 litri
Nosaukums: 
Tara
Daudzums: 
114 gab.
Nosaukums: 
Plastmasas tvertnes
Daudzums: 
2 gab.
Nosaukums: 
Cietais disks
Daudzums: 
1 gab.