VID 2021.gada 15.aprīlī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Published: 09.04.2021. 15.50


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
15.04.2021. Daugavas ielā 29 a, Kraujā, Naujenes pagastā,Daugavpils novadā
Kontaktpersona
Edgars Giptors, e-pasts: Edgars.Giptors@vid.gov.lv, tel. 67123057
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Cigaretes
Daudzums: 
130833 gab.
Nosaukums: 
Ūdenspīpju tabaka
Daudzums: 
1 kg
Nosaukums: 
Tabaka
Daudzums: 
8 kg