VID 2021.gada 29.martā plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Published: 18.03.2021. 17.18


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
29.03.2021. Gaileņu ielā 7, Rīga
Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasts: dina.alberte@vid.gov.lv, tel. 67120202, mob.tel.28662300; Inese Uzkliņģe, e-pasts: inese.uzklinge@vid.gov.lv, tel.67120203, mob.tel.26815585
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
alkohols
Daudzums: 
500 litri