VID no 2021.gada 19.janvāra līdz 2021.gada 25.janvārim plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Published: 12.01.2021. 14.03


Sub menu
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
19.01.2021.-25.01.2021. PRECIZĒJUMS: Valstij piekritīgās mantas (ķīmisko bīstamo atkritumu) iznīcināšana tika pabeigta 21.01.2021.
Kontaktpersona
Dina Alberte, e-pasts: dina.alberte@vid.gov.lv, tel. 67120202; mob.tel.28662300, Inese Uzkliņģe, e-pasts: inese.uzklinge@vid.gov.lv, tel.67120203; mob.tel.26815585
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "Eko Osta"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
ķīmiski bīstamie atkritumi
Daudzums: 
~149 500 litri pildīti ~651 plastmasas mucā