Akcīzes nodokļa likmes

 Publicēts: 26.02.2020. 09.42


Apakšsadaļu izvēlne
 
 • Alkoholiskie dzērieni un alus
  • Alkoholiskā dzēriena veids no 2018.gada 1.marta no 2019.gada 1.marta no 2019.gada 1.augusta no 2020.gada 1.marta no 2021.gada 1.marta
   EUR EUR EUR EUR EUR
   Vīns (100 l) 92 101 101 106 111
   Raudzētie dzērieni līdz 6 64 64 64 64 64
   (100 l)
   Raudzētie dzērieni virs 6 92 101 101 106 111
   (100 l)
   Starpprodukti līdz 15 92 101 101 106 111
   (100 l)
   Starpprodukti no 15o līdz 22o (100 l) 150 168 168 176 185
   Pārējie alkoholiskie dzērieni
   (100 l a/a)
   1 670 1 840 1 564 1 642 1 724
   920* 782* 821* 862*
   * Ar 2019.gada 1.martu Mazo alkoholisko dzērienu darītavu saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likmi 50 procentu apmērā
   Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
   LV85TREL1060000521000
   Alus (100 l) 6,80 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 12,50 EUR par 100 litriem 7,40 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem 7,40 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem 7,80 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 14,40 EUR par 100 litriem 8,20 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem
   Mazajās darītavās **
   3,40 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 12,50 EUR par 100 litriem 3,70 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem 3,70 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem 3,90 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 14,40 EUR par 100 litriem 4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem
   Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
   LV51TREL1060000522000
   ** Latvijā mazajās alus darītavās saražotajam alum par viena kalendārā gada laikā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus
 • Tabakas izstrādājumi
  • Tabakas izstrādājumu veids

   no 2017.gada
   1.janvāra

   no 2017.gada
   1.jūlija

   no 2018.gada
   1.janvāra

   no 2018.gada
   1.jūlija

   no 2019.gada
   1.janvāra

   no 2019.gada
   1.jūlija

   no 2020.gada
   1.janvāra

   EUR

   EUR

   EUR

   EUR

   EUR

   EUR

   EUR

   Cigaretēm (par 1000 cigaretēm)

   56,20+25%*, bet ne mazāk kā 93,70 euro par 1000 cigaretēm

   67,00+20%*, bet ne mazāk kā 99,00 euro par 1000 cigaretēm

   67,00+20%*, bet ne mazāk kā 99,00 euro par 1000 cigaretēm

   74,60+20%*, bet ne mazāk kā 109,20 euro par 1000 cigaretēm

   74,60+20%*, bet ne mazāk kā 109,20 euro par 1000 cigaretēm

   78,70+20%*, bet ne mazāk kā 114,70 euro par 1000 cigaretēm

   78,70+20%*, bet ne mazāk kā 114,70 euro par 1000 cigaretēm

   Cigāri un cigarillas (par 1000 gab.)

   58,00

   58,00

   73,00

   73,00

   88,00

   88,00

   95,20

   Smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai (par 1000 g)

   62,00

   62,00

   66,00

   66,00

   70,00

   70,00

   75,00

   Citai smēķējamai tabakai (par 1000 g)

   62,00

   62,00

   66,00

   66,00

   70,00

   70,00

   75,00

   Tabakas lapas (par 1000 g)

   62,00

   62,00

   66,00

   66,00

   70,00

   70,00

   75,00

   Karsējamā tabaka (1000 g)

   62,00

   62,00

   66,00

   66,00

   70,00

   70,00

   75,00

   Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts: LV80TREL1060000524000 

   * procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas

   Ar 27.07.2017 pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

 • Naftas produkti 
  • Naftas produkta veids

   no 2016.gada
   1.janvāra

   no 2018.gada
   1.janvāra

   no 2020.gada
   1.janvāra

   EUR

   EUR

   EUR

   Svinu nesaturošais benzīns (par 1000 l)

   436,00

   476,00

   509,00

   Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (bio 5%) (par 1000 l)1

   Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (E 85) * (par 1000 l)2

   131,00
   (absolūtā spirta saturs no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot))

   142,80
   (absolūtā spirta saturs no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot))

   152,70
   (absolūtā spirta saturs no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot))

   Svinu saturošais benzīns (par 1000 l)

   455,32

   594,00

   594,00

   Dīzeļdegviela (par 1000 l)

   341,00

   372,00

   414,00

   Dīzeļdegviela bio (5%-30% (par 1000 l)) ³

   Dīzeļdegviela ar bio piejaukumu vizmaz 30% (par 1000 l)4

   Biodīzeļdegviela (par 1000 l) 5

   0,00

   0,00

   0,00

   Petroleja (par 1000 l)

   341,00

   372,00

   414,00

   Degvieleļļa (par 1000 kg)

   15,65

   15,65

   15,65

   Degvieleļļa (par 1000 l) 6

   341,00

   372,00

   414,00

   Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži (par 1000 kg) 7

   206,00

   244,00

   285,00

   Marķētā degviela (par 1000 l)

   56,91

   56,91

   56,91

   Marķētā degviela (bio 5%) (par 1000 l)

   21,34

   21,34

   21,34

   Dīzeļdegviela lauksaimniekiem ** (par 1000 l)8

   50,00

   55,80
   no 2018.gada 1.jūlija

   62,10

   *   ar 2018.gada 1.janvāri nodokli par 1000 litriem aprēķina 30 % apmērā no likmes svinu nesaturošam benzīnam

   ** ar 2018.gada 1.jūliju nodokli par 1000 litriem aprēķina 15 % apmērā no likmes dīzeļdegvielai

   1 etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un kas ir dehidrēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma

   2 etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un absolūtā spirta saturs veido no 70,0 līdz 85,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma

   3 biodīzeļdegviela vai rapšu sēklu eļļa veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma

   4 biodīzeļdegviela vai rapšu sēklu eļļa veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma

   5 biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas un rapšu sēklu eļļa, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu

   6 degvieleļļai, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50o C ir mazāka par 25 mm²/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem

   7  ja piegādā izmantošanai par kurināmo - 0 EUR

   8  dīzeļdegviela (gāzeļļa) un tāda dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto atbilstoši likuma par akcīzes nodokli 18.panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem (lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas)un tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu

   Ar 27.07.2017 pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

 • Pārējās akcīzes preces (bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze, elektr., cigaretēs izmantojamie šķidrumi)
  • Produkta veids Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts EUR
   Kafija (par 100 kg)

   LV17TREL1060000523000

   142,29
   Bezalkoholiskie dzērieni (par 100 litriem) 7,40
   Elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi*
   (0,01/ml šķidruma+0,005/mg nikotīna)
   *no 01.07.2016
   par 1 ml šķidruma 0,01
   par 1 mg nikotīna 0,005
   Dabasgāze līdz 31.03.2017 no 01.04.2017
   izmantošanai par kurināmo

   LV12TREL1060000526000

   17,07
   (
   par 1000 m3)
   1,65
   (par 1 MWh)
   izmantošanai par degvielu 99,60
   (
   par 1000 m3)
   9,64
   (par 1 MWh)
   izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās 5,65
   (par 1000 m3)
   0,55
   (par 1 MWh)
   Mērvienības: MWh - megavatstunda; m3 - kubikmetrs