Eiropas Savienībā harmonizētās akcīzes preces – alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un naftas produktus, drīkst pārvietot, ievērojot noteiktu kārtību. Patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošanas kārtība atšķiras no kārtības, kādā pārvieto akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis.

  1. Akcīzes preču, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts, pārvietošana (akcīzes nodokļa atliktās maksāšanas režīms).
    Šis ir ērtākais preču pārvietošanas veids, tomēr ir nepieciešamas apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja  vai reģistrēta saņēmēja licence. Pārvietošanai izmanto elektronisko administratīvo dokumentu – e-AD, kuru iesniedz Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā – EMCS (Excise Movement and Control System).).
  2. Patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošana (akcīzes nodoklis ir samaksāts).
    Līdz 12.02.2023. pārvietošanai izmanto vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu jeb SAAD (Simplified Administrative Accompanying Document). Šis ir papīra dokuments, kura forma un saturs ir noteikta regulā Nr.3649/92. Latvijas Republikā tā aprites kārtību nosaka Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr.957. Akcīzes preču saņēmēji var būt arī fiziskās personas.
    No 13.02.2023. visā Eiropas Savienībā ir ieviests un pārvietošanai jāizmanto elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments (e-SAD), kas aizstāj SAAD.