Aktualitātes

 Publicēts: 21.05.2018. 15.37


Apakšsadaļu izvēlne

Publicēšanas datums

Apraksts

21.05.2018.

 

 

 

 

 


Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās muitas informācijas sistēmu pielāgošana Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšana. Šī gada 3.jūnijā plānota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jaunās versijas uzstādīšana produkcijas vidē. Tajā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi, tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā noteiktajam.

Informējam, ka reģistrēšanās dalībai VID š.g. 28.maijā organizētajā bezmaksas seminārā ir noslēgusies.  Papildu bezmaksas seminārs tiks rīkots š.g. 31.maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 (Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)). Tajā koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildīšanu.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām regulāri tiek publicēta VID mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

08.05.2018.

 

 

 

 

 

 

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās muitas informācijas sistēmu pielāgošana Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšana. 2018.gada 3.jūnijā plānota jaunās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versijas uzstādīšana produkcijas vidē, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi,  tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā noteiktajam.

Pirms minēto izmaiņu ieviešanas Valsts ieņēmumu dienests š.g. 28.maijā plkst. 10.00-12.00 organizē bezmaksas semināru (Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)), kurā koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildīšanu.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām regulāri tiek publicēta Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

28.02.2018.

 

 

 

 

 

VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 4.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.1.versija ar izmaiņām un papildinājumiem Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē un datu apmaiņā ar Eiropas Komisijas centrālo Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI). Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

Atgādinām, ka EMDAS nepieejamības laikā atkāpšanās režīmā izmantojamās veidlapas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā Muita / Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) / Veidlapas.


EMDAS MAN/PU funkcionalitāte

Savienības Muitas kodeksa (SMK) 148.panta 5.punkts deleģē tiesības dalībvalstīm piemērot vienkāršotu pagaidu uzglabāšanā esošu preču pārvietošanu starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām, ja šāda pārvietošana nepalielina krāpšanas risku.

Jauninātajā EMDAS MAN/PU funkcionalitātē atbilstoši SMK noteiktajam lietotājam tiks nodrošināta iespēja pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru.

Lai veiktu šādu pārvietošanu, ir nepieciešams saņemt atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai ar pazīmi par pārvietošanu. Pieteikumi muitas atļaujām iesniedzami Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmaspiedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Papildus minētajam jauninājumam EMDAS MAN/PU funkcionalitātē ir iekļauts arī jauns risinājums – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts.

Risinājums ļauj optimizēt apstrādi PUD, kas seko pēc tranzīta procedūras, tādējādi samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai.

Automātiskais PUD apstiprināšanas process ir paredzēts, ja:

 • pagaidu uzglabāšanas vietā tiek pieteikta krava, kurai iepriekš noformēta tranzīta procedūra (iepriekšējais dokuments ir tranzīta deklarācija) un
 • tranzīta procedūra (attiecīgi noformētā tranzīta deklarācija) ir slēgta bez neatbilstībām.

Automatizēta PUD apstrāde EMDAS pēc tranzīta procedūras nodrošināta gan gadījumos, ja tranzīta deklarācija slēgta bez neatbilstībām un komersantam nav atzītā saņēmēja statuss, gan gadījumos, ja tranzīta deklarācija slēgta bez neatbilstībām un komersantam ir atzītā saņēmēja statuss. Abu gadījumu shematisks salīdzinājums aplūkojams šeit.

Abos gadījumos procesa pamatdarbības un secība nav mainījusies. Izmaiņas skar tikai procesa noslēguma posmu.

1. Gadījumā, ja komersantam nav atzītā saņēmēja statuss:

 • komersants nosūta uzraudzības muitas kontroles punktam (MKP) e-pastā informāciju par to, ka izkrautais un pagaidu uzglabāšanā novietotais daudzums atbilst sākotnēji PUD norādītajam (nav konstatētas neatbilstības);
 • MKP amatpersona noslēdz tranzīta deklarāciju bez neatbilstībām.
  - PUD apstiprinās automātiski.

2. Gadījumā, ja komersantam ir atzītā saņēmēja statuss:

 • komersants (atzītais saņēmējs) pēc kravas izkraušanas nav konstatējis neatbilstības, noslēdz EMDAS tranzīta deklarāciju bez neatbilstībām.
  - PUD apstiprinās automātiski.

Lai PUD tiktu atlasīta automātiskajai apstiprināšanai, tai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • PUD jābūt statusā “Pieņemts/ Gaida apstiprinājumu”;
 • Iepriekšējam dokumentam jābūt tranzīta deklarācijai, kas slēgta bez neatbilstībām (MRN jāeksistē EMDAS);
 • Tranzīta deklarācijā konkrētajai PUD jābūt norādītai kā secīgajai deklarācijai;

PUD atļaujas un galvojuma datiem jābūt derīgiem.

Ja netiek izpildīts kāds no kritērijiem automātiskā darba veikšanai, PUD netiek novirzīta automātiskajai apstiprināšanai un muitas amatpersonai tā ir jāapstiprina manuāli.


EORI2

Ar šī gada 4.martu atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajam tiks ieviestas izmaiņas Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā (EORI 2) un tās sasaistēs ar dalībvalstu EORI sistēmām, nodrošinot optimālāku datu aizpildīšanu un to pārskatāmību, atlasi un izmantošanu citās muitas informācijas sistēmās.

Izmaiņas attieksies uz jaunu obligāti aizpildāmo datu lauku aizpildīšanu un, attiecīgi, sistēmas informatīvo brīdinājumu parādīšanos par neaizpildītiem, bet obligātiem datu laukiem; jaunu sarakstu, kodu un kalendāra (derīguma termiņi) izmantošanu.

Lietotāju ērtībai papildus būs pieejamas jaunas datu meklēšanas un atlases iespējas, jaunu datu elementu un tiem pakārtotās funkcionālās pogas.

Informācija par būtiskākajām izmaiņām EORI sistēmā ir skatāma šeit.

Vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisijas EORI sistēma  tiks atslēgta piektdien,  2018. gada 2. martā, plkst. 12.00 (CET), lai tiktu ieviestas minētās izmaiņas. Sistēmas atjaunotā versija atsāks darbību svētdien, 2018. gada 4. martā, plkst. 24.00 (CET).

Tas nozīmē to, ka laika posmā no 02.03.2018. plkst. 13.00 līdz 05.03.2018. plkst. 01.00 (tas ir, pēc Centrāleiropas laika no 02.03.2018. plkst. 12.00 (CET) līdz 04.03.2018 plkst. 24.00 (CET)) nebūs iespējams pārsūtīt informāciju par jauniem piešķirtajiem EORI numuriem uz Eiropas Komisijas centrālo sistēmu (izmantošanai citās dalībvalstīs), kā arī iegūt datus no šīs sistēmas.

VID atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.

02.11.2017.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmas Importa muitas deklarācijas funkcionalitātes (turpmāk – EMDAS IKS-IMD) pārbūve atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām.  Plānots, ka jaunā EMDAS IKS-IMD versija produkcijas vidē lietotājiem būs pieejama 2018.gada jūnijā.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas EMDAS IKS-IMD funkcionalitātē skar arī programmisko saskarni. Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita / Noteikumi / Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) / Kā lietot EMDAS.  

Pirms izmaiņu uzstādīšanas produkcijas vidē, 2018.gada aprīlī un maijā, VID Muitas pārvalde plāno organizēt bezmaksas seminārus, kuros koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildi.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām EMDAS IKS-IMD funkcionalitātē regulāri tiks publicēta mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv (eCustoms [at] vid.gov.lv).

 

22.09.2017.

 

 

 

 

 

 

Turpinot muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (turpmāk – SMK) prasībām un muitas procesu elektronizēšanu, 2017.gada 24.septembrī no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:30 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.0.versija, kurā ir veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi.

Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē (MAN/PU) – nodrošināta datu elementu atbilstība SMK prasībām

Izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Lielākās, lietotājam pamanāmās izmaiņas ir pagaidu uzglabāšanas deklarācijas  datu elementu (aiļu) apjomā, izkārtojumā, nosaukumos un aizpildēs. Detalizētāks izmaiņu apskats ir atspoguļots prezentācijā, kas tika sniegta š.g. 12.septembrī VID organizētajā seminārā.

(!) Papildus prezentācijā aprakstītajām izmaiņām atļauju un galvojumu izmantošanā, noformējot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, jāņem vērā, ka uz atļaujām, kas izsniegtas pirms 01.05.2016., attiecināmi tie paši nosacījumi par galvojuma atbrīvojuma izmantošanu, kas ir piemērojami attiecībā uz muitas noliktavas procedūru. Tas nozīmē, ka atļaujas turētājam, deklarējot preces pagaidu uzglabāšanai tiešajā pārstāvībā un izmantojot atļauju, kas izsniegta pirms 01.05.2016., savs atbrīvojums no galvojuma nav piemērojams.

Eksporta kontroles sistēmā – ieviesta jaunā funkcionalitāte pēcmuitošanai

Eksporta kontroles sistēma ir papildināta ar funkcionalitāti “Pēcmuitošana”, kas komersantiem nodrošina iespēju turpmāk elektroniski pieteikt eksporta deklarācijas labojumus un anulēšanu pēc preču izlaišanas. Detalizēta informācija par funkcionalitāti atrodama sadaļā EDMAS – Kā lietot EMDAS – Sistēmas lietotāju rokasgrāmata – Lietotāja rokasgrāmata “Eksporta deklarāciju labošana un anulēšanu pēc preču izlaišanas eksporta procedūrā”.

Importa kontroles sistēmā – nodrošināta vienreizējā galvojuma reģistrēšana

Jaunā funkcionalitāte paredz vienreizējo galvojumu importa procedūrām elektronisko reģistrēšanu un kontroli. Vienreizējie galvojumi būs jāiereģistrē elektroniski pirms importa deklarācijas iesniegšanas, kas ļaus samazināt deklarāciju noformēšanas laiku. Vienreizēja galvojuma reģistrēšana un kontrole notiks šādi:

 • galvojuma ņēmējs vēršas jebkurā MKP vienreizēja galvojuma reģistrācijai;

 • MKP reģistrē vienreizēja galvojuma apliecību EMDAS un informē galvojuma ņēmēju par sistēmas piešķirto reģistrācijas numuru. EMDAS reģistrācijas numurs tiek norādīts uz vienreizēja galvojuma eksemplāriem (viens – paliek MKP, otrs – galvojuma ņēmējam). EMDAS reģistrētās vienreizējā galvojuma informācijas izdrukas netiek paredzētas;

 • sistēmas piešķirto galvojuma numuru nepieciešams norādīt importa deklarācijā ar pavaddokumenta kodu 0450 „Vienreizējs galvojums (bankas vēstule vai apdrošināšanas sabiedrības polise) muitas parāda un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda nodrošināšanai”;

 • pie deklarācijas validācijas EMDAS automātiski pārbaudīs galvojuma piederību, derīgumu, procedūru un summu.

Papildus informējam, ka VID mājaslapā ar š.g. 25.septembri būs pieejama jauna funkcionalitāte, kas ļauj pēc muitas deklarācijas numura (MRN numurs) iegūt informāciju par tās aktuālo statusu. Izmantojot minēto funkcionalitāti, jebkurai ieinteresētai personai būs iespēja pārbaudīt muitas deklarāciju, tostarp eksporta, tranzīta, importa deklarācijas, TIR, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un pagaidu uzglabāšanas deklarācijas statusu, kāds ir pieprasījuma brīdi EMDAS. Informāciju varēs iegūt gan par Latvijā, gan arī ārvalstīs noformētām deklarācijām, ja tās būs pieejamas EMDAS. Lai pārbaudītu konkrētas muitas deklarācijas statusu, klientam būs VID mājaslapā jāizvēlas sadaļa “Muita” – “Muitas deklarāciju statusa pārbaude”, kur, attiecīgajā laukā ievadot deklarācijas MRN numuru, tiks attēlots tās aktuālais statuss (piemēram, pieņemts, preces izlaistas, anulēts utt.).

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv 

14.06.2017.

 

 

 

 

 

 

No 2017.gada 11.jūnija Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir veiktas izmaiņas. Produkcijas vidē uzstādot 3.8. versiju, EMDAS ir veiktas šādas izmaiņas:

Importa kontroles sistēmā

 • izveidots jauns galvojuma veids – skaidras naudas galvojums (pavaddokumenta kods 0446) parāda, kas var rasties, nodrošināšanai. Formējot importa muitas deklarācijas procedūrām, kas paredz muitas parādu, kas var rasties, un norādot pavaddokumenta kodu 0446, iesniedzot deklarāciju, aprēķinātie nodokļi tiek pārveidoti drošības naudas maksājumā, kuru var apmaksāt klientiem ērtākajā veidā – izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”, ar bankas pārskaitījumu vai veicot maksājumu POS terminālī muitas kontroles punktā. Deklarācijas ietvaros var izmantot vairākus skaidras naudas galvojumus, bet vienlaicīgi drīkst izmantot tikai vienu no galvojuma veidiem.

Eksporta kontroles sistēmā

 • Atpakaļizvešanas paziņojumus par kravām, kurām tiek veikta fiziskā kontrole, iespējams anulēt vai labot;

 • Eksporta kontroles sistēmā iespējams izmantot pavaddokumentu “ZZZZ – citi”;

 • nodrošināta automatizētā izvešanas deklarāciju novirzīšana izmeklēšanai (pēc 90 dienām no deklarācijas iesniegšanas dienas) un automatizētā anulēšana, ja deklarācija netika laikus noslēgta (pēc 150 dienām no deklarācijas iesniegšanas dienas);

 • nodrošināta automatizētā Eksporta manifestu noraidīšana, ja prece netiek nogādāta izvešanas muitas iestādē 30 dienu laikā no Eksporta manifesta iesniegšanas;

 • uzlabots “Cross-checking II” tehniskais risinājums (t.i., automatizētā eksporta deklarācijas noslēgšana, izlaižot tranzītam saistīto tranzīta deklarāciju) - to iespējams izmantot arī, ja eksporta ierašanas paziņojuma statuss ir “Iesniegts”;

 • Eksporta manifestos ir iespējams norādīt bruto svaru;

 • izvešanas muitas deklarācijās, kas tiks ievadītas Atkāpšanās režīmā, obligāti jānorāda iepakojuma veids un skaits.

Tranzīta kontroles sistēmā

 • iespēja veikt TIR tranzīta procedūras slēgšanu komersantam atzītā saņēmēja statusā, tas iestrādāts kā atsevišķa pazīme;

 • iestrādāta pārbaude tranzīta deklarācijās gadījumos, ja iepriekšējais dokuments ir eksporta deklarācija, kuras 40.vai 44.2 ailē uzrādītas īpašas preces, vai Eksporta manifests, kurā uzrādītas īpašas preces, kas pieteiktas muitas procedūrai ar dokumentiem AAD, FAD vai X001. Šādos gadījumos tehniski nav iespējams noformēt tranzīta deklarāciju;

 • tranzīta deklarācijā LRN numurs veidots korekts atbilstoši procedūras izmantotāja identifikācijas datiem gadījumos, kad procedūras izmantotājam ir tiesības pārstāvēt divus komersantus, no kuriem vienam atļauts izmantot vienkāršoto procedūru.

Papildus tam EMDAS tika veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumu normu piemērošanu attiecībā uz fizisko personu personas kodu maiņu.

03.02.2017.

Informējam, ka no 2017.gada 6.februāra Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) tiks sasaistīta ar Eiropas Komisijas uzturēto Pievienotās vērtības nodokļa informācijas apmaiņas sistēmu (VIES), tādējādi nodrošinot automātiskās PVN reģistrācijas numura pārbaudes importa muitas deklarācijās ar 42. un 63.procedūru, un importējot pamatlīdzekļus (papildprocedūra “52w”). Plašāku informāciju par izmaiņām EMDAS Importa kontroles sistēmā saistībā ar automātiskajiem PVN numura pārbaudēm VIES sistēmā skatīt šeit.

03.01.2017.

No 2016.gada 30.decembra Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.7.2.50 versijā ir nodrošināta iespēja eksportēt Excel failā importa deklarācijās aprēķināto nodokļu informāciju – 47.aili “Nodokļu aprēķins”.

Lūdzam skatīt risinājuma aprakstu "Importa deklarācijas nodokļu datu atvēršana Excel failā". 

30.12.2016.

VID informē, ka 2017.gada 1.janvārī stājas spēkā izmaiņas Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) piemērošanā. Eiropas Savienībā un citās VPS saņēmēju valstīs eksportētāju reģistrēšanai un elektroniskai uzskaitei ar 2017.gada 1.janvāri tiks ieviesta Eiropas Komisijas uzturētā Reģistrēto eksportētāju sistēma (turpmāk REX sistēma), un pakāpeniski līdz 2020.gadam Form A izcelsmes sertifikāti tiks aizstāti ar reģistrēta eksportētāja (REX) paziņojumu par izcelsmi.

Elektronisko muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) ar 2017.gada 1.janvāri tiks sasaistīta ar Eiropas Komisijas uzturēto REX sistēmu, tādējādi nodrošinot automātiskas REX numura pārbaudes importa muitas deklarācijā.

Detalizēta informācija par VPS izmantošanas izmaiņām ir publicēta VID mājas lapā, sadaļā “Vispārējā priekšrocību sistēma”.

12.12.2016. Informējam, ka no 2016.gada 11.decembra ir ieviesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.7. versija.  Jaunā versija ietver funkcionalitātes, kas ir vērstas uz EMDAS lietojamības uzlabošanu.
Ar šīm jaunām funkcionalitātēm Jūs varat iepazīties šeit
22.09.2016.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 2016.gada 24.septembra plkst. 08.00 līdz 26.septembra plkst. 08.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.6.versija, kurā ir veikti būtiski tehniski pilnveidojumi.

02.06.2016.

Ar 01.05.2016. EMDAS ir izstrādāta jauna funkcionalitāte, lai vienkāršotu un paātrinātu izvešanas deklarācijas noslēgšanu gadījumā, ja eksports tiek turpināts ar tranzītu. Pēc preču izlaišanas tranzītā izvešanas deklarācija vai, preču konsolidēšanas gadījumā, manifests tiek noslēgts atbilstoši datu vienuma noslēgšanas procesam.

Papildu informācija prezentācijā "Automatizētā eksporta deklarāciju un manifestu noslēgšana tranzītā".

29.04.2016.

Šī gada 30.aprīlī plānots EMDAS pārtraukums saistībā ar izmaiņu ieviešanu, stājoties spēkā Savienības Muitas kodeksam ar 2016.gada 1.maiju

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka, lai veiktu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) pielāgošanu Savienības Muitas kodeksā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kurām nav paredzēts pārejas periods, šī gada 30.aprīlī no plkst. 21:00 līdz plkst. 24:00 plānots EMDAS darbības pārtraukums.

Vēršam uzmanību, ka līdz 30.aprīlim iesniegtās, bet neizlaistās importa un pagaidu uzglabāšanas muitas deklarācijas nebūs iespējams pabeigt. Šajā gadījumā 1.maijā būs jāformē (jāiesniedz) deklarācija no jauna.

Pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā kravas noformēšanai atļauts izmantot atkāpšanās režīmu, taču, ņemot vērā to, ka deklarāciju noformēšana papīra formātā prasa ilgāku laiku, lūdzam, ja iespējams, neveikt muitas formalitāšu kārtošanu minētajā laika posmā. 

Atkāpšanās režīmā piemērojamās veidlapas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā Muita / Muitas procedūras / Veidlapas.

VID atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Informācijas apkopojums par izmaiņām EMDAS apakšsistēmās un moduļos.

30.11.2015. 

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2016.gada sākumā tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitāti izvešanas muitas deklarāciju attālinātai noformēšanai eksporta muitas iestādē.

Tuvojoties plānotajai EMDAS funkcionalitātes ieviešanai, Valsts ieņēmumu dienests organizē bezmaksas semināru par izvešanas muitas deklarāciju attālinātu formēšanu un apstrādi un aicina ieinteresētos komersantus uz semināru, kas notiks Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)  2016.gada 14.janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00.  

Īpaši gaidīti ir tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar eksporta deklarāciju noformēšanu un apstrādi.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu: eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija – prezentācijā Attālinātais EKS.

18.09.2015. 

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde informē, ka 2015.gada 20.septembrī plānots ieviest jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versiju 3.2.

Informācijas apkopojums par izmaiņām EMDAS apakšsistēmās un moduļos.

24.04.2015.

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde informē, ka ar šī gada 27.aprīli Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) būs pieejami divi jauni e-pakalpojumi.

Jaunie pakalpojumi tiks ieviesti ar EMDAS 3.1.versiju kopā ar citiem uzlabojumiem un paredz muitas klientiem šādas iespējas:

 • Importa kontroles sistēmas importa deklarāciju funkcionalitātē – elektroniski pieteikt importa muitas deklarācijas labojumus vai anulēšanu pēc preču izlaišanas (pēcmuitošanā);
 • Eksporta kontroles sistēmā – elektroniski iesniegt un noformēt Atpakaļizvešanas paziņojumu.

Abi procesi līdz šim bija veicami ar papīra dokumentiem. Šo procesu elektronizācija ļaus ietaupīt laiku un resursus, atbrīvojot no nepieciešamības apmeklēt muitas iestādes, kā arī paātrinās minēto procesu noformēšanu.

Importa deklarāciju labojumu/anulēšanas pieprasījumu iesniegšana pēc preču izlaišanas

EMDAS Importa kontroles sistēmas pēcmuitošanas funkcionalitāte nodrošinās lietotājiem (deklarācijas 8. vai 14.ailē norādītajiem komersantiem) iespēju elektroniski iesniegt importa muitas deklarācijas pēc preču izlaišanas labošanas vai anulēšanas pieteikumu VID Muitas pārvaldei (turpmāk – MP).

Deklarācijas labošanas gadījumā lietotājs pats var izlabot deklarāciju datus un aizpildīt ar labojumiem saistīto pieteikumu par importa muitas deklarācijas labošanu.

Deklarācijas anulēšanas gadījumā lietotājs elektroniski var iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas anulēšanu.

Pieteikumu iespējams iesniegt tikai par vienas deklarācijas labošanu vai anulēšanu. Pēc pieteikuma iesniegšanas EMDAS automātiski tiks nosūtīts attiecīgais e-pasts VID MP lietvedībai, kas tiks novirzīts par labošanu/anulēšanu atbildīgajai struktūrvienībai. Turpmākā deklarācijas izmaiņu un pieteikuma apstrāde, papildu izmaiņu vai informācijas pieprasīšana un to iesniegšana notiks EMDAS.

Lietotāja instrukcija darbam ar jauno funkcionalitāti atrodama sadaļā Muita / E-muita / Kā lietot e-muitas sistēmas / Sistēmas lietotāja rokasgrāmata.

Papildus norādām, ka saglabāsies iespēja dokumentus par deklarācijas labošanu vai anulēšanu pēc preču izlaišanas iesniegt VID MP lietvedībā arī papīra veidā vai nosūtot uz MP lietvedības e-pasta adresi: MP.Lietvediba [at] vid.gov.lv

Atpakaļizvešanas paziņojums

EMDAS Eksporta kontroles sistēmas Atpakaļizvešanas paziņojuma noformēšanas funkcionalitāte ir izstrādāta, balstoties uz Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas funkcionalitāti, to papildinot ar iespējām pārņemt datus no iepriekšējiem dokumentiem – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas. Lietotājs var arī iesniegt Atpakaļizvešanas paziņojuma datus, kā arī tā labojumus vai anulēšanas pieprasījumu. Tāpat muitas amatpersona varēs pieprasīt izmaiņas, izmantojot sistēmu, ja tādas būs nepieciešamas.

Atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtību noteiks Ministru kabineta  noteikumi "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi). Tiek plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar š.g. 1.jūniju. Pēc noteikumu stāšanās spēkā muitas iestādes vairs nepieņems Atpakaļizvešanas paziņojumu ar papīra dokumentiem, tas būs jāiesniedz atbilstoši EMDAS funkcionalitātei.

 25.02.2015.

 https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

2015.gada 18.februārī notika seminārs par jauno EMDAS funkcionalitāti - manifestu un pagaidu uzglabāšanas sistēmu.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka ar 2015.gada 1.aprīli tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitāti elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās.

VID organizē bezmaksas seminārus par elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanas un iesniegšanas, kā arī preču uzskaites kārtību.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegto prezentāciju.

VID Muitas pārvalde informē, ka nākamais seminārs notiks 2015.gada 25.martā – no plkst.1000 līdz 1200 Rīgā, Talejas ielā 1, VID  Konferenču zālē (1.stāvā).

Īpaši gaidīti tie komersanti, kuru ikdienas darbs saistīts ar pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un apstrādi, kā arī preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

 17.02.2015.

 https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

Lai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā". Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

Ņemot vērā, ka preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā jeb nodotas to saņēmējam tikai pēc visu muitas maksājumu veikšanas, tad līdz šim muitas klientiem pēc maksājumu veikšanas bija jāgaida vidēji divas līdz trīs dienas, kamēr iemaksātās summas kļuva pieejamas valsts budžeta kontos Valsts kasē, vai arī bija jādodas uz VID muitas iestādi, lai veiktu maksājumu uz vietas. Savukārt, izmantojot jauno e-pakalpojumu, preču laišana brīvā apgrozībā jeb saņemšana ir iespējama uzreiz pēc muitas maksājuma veikšanas, negaidot tā nonākšanu Valsts kasē.

Izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā", jebkurai personai tiešsaistē ir iespēja apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus saskaņā ar šādiem dokumentiem:

 • muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīme;
 • fiziskas personas mutiski deklarēto preču kvīts;
 • importa muitas deklarācija.

Lai veiktu maksājumus, personai jāautentificējas portālā www.latvija.lv ar kādu no portāla piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem - eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai ar internetbankas starpniecību - un e-pakalpojuma formā jāievada konkrētā muitas dokumenta numurs. Tādējādi no VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tiks attēloti visi konkrētajam dokumentam sistēmā aprēķinātie maksājumi. Tiklīdz apmaksa ir veikta, informācija par to tiek nosūtīta EMDAS, un preces var tikt laistas brīvā apgrozībā.

Tādējādi muitas klientiem ir radīta iespēja samazināt muitas formalitāšu kārtošanai patērējamo laiku un resursus.

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude" (lietotājam nav jāautentificējas), persona, kurai ir zināms konkrētais muitas dokumenta numurs, portālā www.latvija.lv var pārbaudīt aktuālo muitas maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums.

Jaunos e-pakalpojumus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru nodrošina VID. Minētos e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv VID ir izstrādājis Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana" ietvaros.

Pašlaik vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejami 98 e-pakalpojumi.

28.04.2014. 

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde  2014.gada 25.aprīlī noslēdza bezmaksas semināru sēriju saistībā ar pāreju uz jauno importa deklarēšanas sistēmu.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegtās prezentācijas: