Atbildība par pārkāpumiem

 Publicēts: 16.08.2016. 11.32


Apakšsadaļu izvēlne

Darba devējs ir atbildīgs par nepatiesu ziņu sniegšanu, ja VID nepamatoti apliecinājis vienošanos ar darbiniekiem par to, ka ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Darba devējs atlīdzina mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbiniekam nodarītos zaudējumus, ja darba devējs nav likumā noteiktajā kārtībā informējis darbinieku par to, ka ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Ja darba devējs nav brīdinājis darbinieku par nodokļu maksāšanas kārtības izmaiņām, darba devējs no darbiniekam aprēķinātā algota darba ienākuma aprēķina algas nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” darba ņēmējam un darba devējam noteiktajā kārtībā un iemaksā budžetā algas nodokli, un veic VSAOI (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) no saviem līdzekļiem par laikposmu no dienas, kad darba devējs ir zaudējis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz dienai, kad pagājis mēnesis, kopš darbinieks ir saņēmis darba devēja brīdinājumu (Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 10.pants).