Biežāk uzdotie jautājumi

 Publicēts: 29.04.2020. 13.18


Apakšsadaļu izvēlne

Jautājums: Latvijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas ir reģistrējies ES režīma izmantošanai, sniedz elektroniski sniegtu pakalpojumu Lietuvas nereģistrētam nodokļa maksātājam. Vai šajā gadījumā sniegtajam pakalpojumam ir piemērojams PVN īpašais režīms?

Atbilde: Jā, PVN īpašais režīms ir piemērojams, jo pakalpojuma sniegšanas vieta šajā gadījumā ir Lietuva.


Jautājums: Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz elektroniskos pakalpojumus ES personām, kuras nav nodokļa maksātājas, kā arī personām, kuras nav nodokļa maksātājas un kuru mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta ir Krievija. Vai abos gadījumos nodokļa maksātājs var izmantot PVN īpašo režīmu elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem?

Atbilde: Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs var reģistrēties PVN īpašā režīma izmantošanai, ja sniedz elektroniskos pakalpojumus ES personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un iesniegt ceturkšņa PVN īpašā režīma deklarācijas, norādot citās ES dalībvalstīs sniegtos pakalpojumus. Ja elektroniski sniegtie pakalpojumi tiek sniegti personai, kura nav nodokļa maksātāja, un šīs personas mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – pastāvīgās uzturēšanās vieta, ir trešā valsts, tad PVN īpašais režīms elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem nav piemērojams.


Jautājums: Nodokļa maksātājs, iesniedzot PVN īpašā režīma deklarāciju par 4.ceturksni, konstatē, ka PVN deklarācijā par 3.ceturksni ir ieviesusies kļūda. Vai nodokļa maksātājs drīkst veikt labojumus par iepriekšējo ceturksni nākamā ceturkšņa deklarācijā?

Atbilde: Visas korekcijas jāveic, izdarot labojumus sākotnējā deklarācijā, nevis veicot grozījumus turpmākajās deklarācijās.


Jautājums: Vai Latvijā reģistrēta nodokļa maksātāja pārmaksu, kas ir izveidojusies, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodoklim, drīkst novirzīt PVN īpašā režīma deklarāciju parādu segšanai? 

Atbilde: Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta otro daļu, pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļa maksātāja pamatota iesnieguma iesniegšanas nodokļu administrācija novirza nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai. Vēršam uzmanību, ka MOSS režīma specifika ļauj novirzīt pārmaksu tikai vienai PVN īpašā režīma deklarācijai, nevis sadalīt vairākām PVN īpašā režīma deklarācijām. Piemēram, ja nodokļa maksātājam 2019.gadā ir izveidojusies uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 2600 eiro un tā, pamatojoties uz nodokļa maksātāja iesniegumu, ir novirzīta PVN īpašā režīma kontā, lai segtu izveidojušos parādus par PVN īpašo režīmu par 2019.gada 1.ceturksni – 1620 eiro un par 2019.gada 2.ceturksni – 830 eiro, VID novirzīs daļu no pārmaksas – 1620 eiro – lielākajam parādam, t.i., PVN īpašā režīma 2019.gada 1.ceturkšņa deklarācijas parāda segšanai, bet atlikušo pārmaksas summu – 980 eiro – atmaksās nodokļa maksātājam, pārskaitot uz kontu. Par 2019.gada 2.ceturksni nodokļa maksātājs maksās pats.


Jautājums: Kāds ir PVN īpašā režīma elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem nodokļa maksāšanas termiņš un kā jārīkojas, ja nodokļa maksātājs nesamaksā PVN līdz norādītajam termiņam?

Atbilde: PVN maksā tad, kad tiek iesniegta PVN īpašā režīma deklarācija. Ja maksājums netiek veikts līdz ar deklarācijas iesniegšanu, tas jāveic ne vēlāk kā deklarācijas obligātās iesniegšanas datumā, t.i., 20.datumā pēc taksācijas perioda. Ja nodokļa maksātājs nesamaksā PVN, sistēma tam elektroniski nosūta atgādinājumu desmitajā dienā pēc maksājuma obligātā veikšanas datuma. Ja nodokļa maksātājs saņem atgādinājumu trīs ceturkšņus pēc kārtas un neveic PVN pilno maksājumu, uzskata, ka nodokļa maksātājs izslēdzams no PVN režīma, un par turpmākajiem pasākumiem PVN iekasēšanai atbild patēriņa dalībvalsts.

Pārējos nodokļu maksātāju uzdotos jautājumus un VID sniegtās atbildes uz tiem par dažādām situācijām saistībā ar PVN piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kuri sniegti citas dalībvalsts personām, kas nav nodokļa maksātājas, var aplūkot arī sadaļā “Jautājumi un atbildes”.