• komersanti;
 • ārvalsts komersanta filiāles;
 • zemnieku saimniecības (kuru īpašumā vai turējumā ir ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli apliekams transportlīdzeklis vai kuras lieto transportlīdzekli, pamatojoties uz darba līgumu vai patapinājuma līgumu (vairāk nekā 15 dienas viena kalendāra mēneša laikā), kas noslēgts ar personu, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esošu vai, pamatojoties uz darba līgumu, lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

 • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā ir reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli (kurš pirmo reizi ir reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru ir pieejama informācija par tā motora tilpumu) ar motora tilpumu:

 • līdz 2000 cm3 — 31 euro mēnesī;
 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 49 euro mēnesī;
 • no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 — 66 euro mēnesī;
 • virs 3000 cm3 — 82 euro mēnesī.


Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš nav minēts Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 12.panta pirmajā daļā, ir 10,00 euro mēnesī.
 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par pārējiem transportlīdzekļiem ir 49 euro mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esošu vai, pamatojoties uz darba līgumu, lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

 • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā ir reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
 • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros transportlīdzeklis ir reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.

Nodokļa maksātājs uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas.

Nodokļa maksātājs, kurš lieto transportlīdzekli, pamatojoties uz darba līgumu vai patapinājuma līgumu, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

Pirmo reizi Latvijā reģistrējot transportlīdzekli, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā reģistrācijas dienā par to kalendāra mēnesi, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda.

Maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par:

 • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • demonstrācijas transportlīdzekļiem;
 • vēsturiskajiem spēkratiem;
 • sporta transportlīdzekļiem;
 • īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kas ir komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles īpašumā vai turējumā, ja to vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma;
 • transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai savā saimnieciskajā darbībā (jābūt uzstādītam GPS);
 • nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrētiem transportlīdzekļiem, kas pieder nodokļa maksātājam, kas apstrādā īpašumā, lietošanā vai nomā esošu zemi (ja tiek ievēroti Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkta nosacījumi);
 • laiku, kad transportlīdzeklis atzīts par nozagtu;
 • laiku, kad transportlīdzeklis bijis apķīlāts un nav ticis izmantots ceļu satiksmē;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un reģistrēts ārvalstīs;
 • par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kurš tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu un par kuru fiziskajai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā;
 • par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā.