Elektroenerģijas nodokļa likmes

 Publicēts: 06.04.2016. 15.25


Apakšsadaļu izvēlne
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
1,01 euro par megavatstundu
(no 01.01.2014.)

Elektroenerģija, kas piegādāta gala patērētājam.

Elektroenerģija, kas piegādāta pašpatēriņam
Viens kalendārais mēnesis LV79TREL1060000544000