Elektroenerģijas nodokļa likmes

 Publicēts: 12.02.2021. 08.54


Apakšsadaļu izvēlne
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Konts nodokļa nomaksai
1,01 euro par megavatstundu
 

Elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam (t.sk. elektroenerģija, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās)

 

Elektroenerģija, kas piegādāta pašpatēriņam, kā arī izmantota paša komersanta vajadzībām (t.sk. elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai)

Viens kalendārais mēnesis  

Vienotais nodokļu konts
LV33TREL1060000300000