Informatīvie un metodiskie materiāli

 Publicēts: 22.03.2021. 17.02


Apakšsadaļu izvēlne

Seminārs “Valsts amatpersonas deklarācija: aizpildīšana un biežāk pieļautās kļūdas”.

 

Video instrukcija “Institūcijas aktuālais valsts amatpersonu saraksts EDS” ir noderīgs palīgmateriāls institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotajām personām, kurām jāiesniedz VID valsts amatpersonu saraksts. Tajā pa soļiem attēlots, kā darboties EDS.