Informatīvie materiāli

 Publicēts: 11.06.2021. 11.30


Apakšsadaļu izvēlne
Metodiskais materiāls "E-komercija"
Eiropas Komisijas informatīvais materiāls “Paskaidrojumi par e-komercijas PVN noteikumiem, Padomes Direktīva (ES) 2017/2455, Padomes Direktīva (ES) 2019/1995, Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/2026”

 

Informāciju par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" skatīt šeit.

Informāciju par pasta sūtījumu saņemšanu “Kā saņemt sūtījumu no valsts ārpus ES” skatīt šeit
 

 

  NoteikumiSemināra izdales materiāli

        Jautājumi un atbildes