JaunumiApakšsadaļu izvēlne
4
Apr
12.57
12.57

Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem

Lai veicinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto prasību piemērošanu, Valsts ieņēmumu dienests ir izstrādājis vadlīnijas par likuma prasību praktisku piemērošanu uzraugāmajiem likuma subjektiem. Vadlīnijas izstrādātas atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājušies spēkā 2017.gada 9.novembrī.

3
Apr
14.47
14.47

Aicinām iepazīties ar komersantu 2017. gadā samaksātajiem nodokļiem

Turpinot īstenot brīvprātīgas nodokļu saistību izpildes veicināšanas pasākumus, 2018. gada 1. aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē jau ceturto gadu ir publicēta informācija par nodokļu maksātāju (komersantu) pagājušajā gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummu.

26
Mar
09.51
09.51

Ar eParakstu var pieslēgties arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai tagad var pieslēgties ne tikai ar VID piešķirot paroli un personas internetbankas rekvizītiem, bet arī, izmantojot autentifikācijas līdzekli “eParaksts Mobile”.

23
Mar
07.51
07.51

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt līdz 2021.gadam

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka iedzīvotāji,  kuriem Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada 1.martu. Savukārt, personas, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, aicinātas to iesniegt laikā no 2018. gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

14
Mar
09.13
09.13

Ministru kabinets apstiprina Daci Pelēko par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju

Šī gada 13. martā Ministru kabinets apstiprināja Daci Pelēko par VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju.

13
Mar
12.01
12.01

Darba devējiem jāinformē VID par saviem darbiniekiem izmaksātajām summām

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju korekti aizpildīt Gada ienākumu deklarāciju un precīzi aprēķināt atmaksājamo summu, Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešami dati no darba devējiem par darbiniekiem izmaksātajām summām. Aicinām visus darba devējus, kuri to vēl nav izdarījuši, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegt “Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām”.

2
Mar
13.11
13.11

EORI numura pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 6.punktā saistībā ar “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšanu (EORI 2)” paredzētais pārejas periods izbeidzas, ieviešot EORI sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas EORI sadaļā) nepieciešamo risinājumu EORI ieraksta datu reģistrēšanai, un stājas spēkā Regulas Nr.2015/2446 3.panta pirmajā daļā un Regulas Nr.2015/2447 7.panta 3.punktā attiecībā uz EORI ieraksta datu saturu noteiktās prasības.

2
Mar
13.08
13.08

AEO pieteikuma izmaiņas

2018.gada 5.martā ir pabeigta Komisijas 2016.gada 11.aprīļa Īstenošanas lēmuma 2016/578/ES pielikuma 2.sadaļas A saraksta 5.punktā saistībā ar “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšanu” paredzētā pirmā posma ieviešana un AEO sistēmā (Eiropas Komisijas centrālās elektroniskās ekonomisko operatoru informācijas un saziņas sistēmas AEO sadaļā) tiek ieviests risinājums, atbilstoši kuram prasības attiecībā uz AEO pieteikuma datiem un šo datu formātu un kodiem jau tagad (t.i., pirms tiek pabeigta AEO sistēmas jaunināšanas otrā posma ieviešana) tiek pielāgotas prasībām, kuras paredzētas saskaņā ar Regulas Nr.2015/2446 2.panta 1.punktu un Regulas Nr.2015/2447 2.panta 1.punktu (t.i., Regulas Nr.2015/2446 A pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 A pielikumā).

1
Mar
08.21
08.21

Ar 2018. gada 4.martu tiks veiktas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē un Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā

VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 4.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.1.versija ar izmaiņām un papildinājumiem Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē un datu apmaiņā ar Eiropas Komisijas centrālo Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI sistēmu). Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

28
Feb
07.40
07.40

1.martā mainās akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka, īstenojot samērīgu un pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanas politiku, 2018.gada 1.martā mainās akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholiskajiem dzērieniem[1], t.sk. alum. Līdz ar to Latvijā piemērojamā akcīzes nodokļa likme stiprajam alkoholam būs līdzvērtīga Lietuvā piemērojamai nodokļa likmei, taču salīdzinājumā ar Igauniju tā saglabāsies būtiski zemāka.