JaunumiApakšsadaļu izvēlne
31
Jan
08.11
08.11

Valsts prezidents: efektīvai ēnu ekonomikas apkarošanai izšķiroša kontrolējošo iestāžu un nozaru sadarbība

Valsts prezidents Raimonds Vējonis, otrdien, 2018. gada 30. janvārī, Rīgas pilī tikšanās laikā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli uzsvēra: "Izšķiroši svarīga loma efektīvai ēnu ekonomikas apkarošanai ir kontrolējošo iestāžu spējai kompleksi sadarboties ar nozarēm. Tāpēc atzinīgi vērtējama VID uzsāktā sadarbība ar atsevišķām nozarēm ēnu ekonomikas apkarošanai."

30
Jan
14.47
14.47

Stājas spēkā jauns patentmaksas apmērs

2018.gada 31.janvārī stājas spēkā 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.28, kas nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu, kā arī jaunu patentmaksas apmēru.

29
Jan
07.58
07.58

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē valsts pārvaldes darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti

Jaunākie valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības atzinīgi vērtē savu saskarsmes pieredzi ar valsts iestādēm. Iedzīvotāji norāda, ka iestāžu darbinieki ir uzticami, zinoši un profesionāli, ieinteresēti, laipni un vērsti uz sadarbību.

26
Jan
08.59
08.59

Antidempinga maksājuma atmaksas iespējas Ķīnas izcelsmes galda un virtuves traukiem

2017.gada 24.oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1932 (2017.gada 23.oktobris), ar kuru groza Padomes 2013.gada 13.maija Īstenošanas regulu (ES) Nr.412/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (turpmāk – Regula 2017/1932).

25
Jan
14.22
14.22

Mainīts termiņš nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma iesnieguma iesniegšanai

Informējam, ka pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” no 2017.gada 13.decembra iesniegums nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piemērošanai pēc likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkta iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

25
Jan
07.06
07.06

Svarīga informācija par akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecībām

Akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības ar tajās norādīto beigu termiņu, kuras izsniegtas līdz 2018.gada 12.janvārim, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz termiņa beigām vai līdz pirmajai pārreģistrācijai. Savukārt līdz 2018.gada 12.janvārim izsniegtās akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kuru derīguma termiņš nav noteikts, ir spēkā ar tajās norādītajiem nosacījumiem līdz 2018.gada 31.decembrim vai līdz pirmajai pārreģistrācijai.

24
Jan
12.37
12.37

Saeimas priekšsēdētāja pozitīvi novērtē principa “konsultē vispirms” piemērošanu VID

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece otrdien, 23.janvārī, tiekoties ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektori Ilzi Cīruli un Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Edgaru Putru, atzinīgi novērtēja VID uzsākto praksi savā darbībā piemērot principu “konsultē vispirms”, kura mērķis ir uzlabot savstarpējo sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm.

24
Jan
07.51
07.51

Konferencē “Nodokļi 2018” informēs par VID aktualitātēm 2018.gadā un izmaiņām nodokļu reformas ietvaros

Šī gada 24. janvārī notiek lielākā ikgadējā konference “Nodokļi 2018”, kuras laikā tiks apspriestas aktuālākās un praktiski nozīmīgākās tēmas saistībā ar izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada nodokļu reformas ietvaros. Šogad konferencē piedalās arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Ilze Cīrule, kā arī divas nodokļu jomas ekspertes.

11
Jan
09.43
09.43

VID ģenerāldirektora vietniece konferencē “Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018” iepazīstina VID e-pakalpojumu aktualitātēm

Šī gada 11. janvārī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore Vita Narnicka piedalās žurnāla "iFinanses" rīkotajā nodokļu konferencē "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018".

8
Jan
08.55
08.55

Dalībai nodokļu atbalsta pasākumā saņemti 12 882 iesniegumi

Kopš 2017. gada 1.oktobra, kad sākās pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam, uz šo brīdi Valsts ieņēmumu dienestā saņemti 12 882 pieteikumi. Uz 2018. gada 2.janvāri pieņemti 8283 lēmumi par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu par kopējo summu 91 027 665,92 eiro.