Kā ir nosakāma neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojuma vērtība?

 Publicēts: 09.05.2016. 11.17


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 35.panta trešo daļu pakalpojuma vērtībā ietilpst visas izmaksas, kā arī visi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šā pakalpojuma sniegšanu maksājamie nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi, izņemot PVN.

Līdz ar to neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojuma vērtībā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar šā pakalpojuma sniegšanu, maksājamie nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi, t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus iekļauj neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un pārvaldīšanas maksā.