Kas jāņem vērā, iekļaujot nekustamā īpašuma nodokli ar PVN apliekamo darījumu vērtībā?

 Publicēts: 09.05.2016. 11.16


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Lai izvērtētu nekustamā īpašuma nodokļa iekļaušanu ar PVN apliekamo darījumu vērtībā, katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē vairāki nosacījumi, tai skaitā, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, vai nekustamais īpašums ir dzīvojamās vai neapdzīvojamas telpas (mākslinieku darbnīcas), nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumā ietverto mājas uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas un šo pakalpojumu vērtības noteikšanas nosacījumi u.c.

Vispārīgā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki (kuru īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā).

Savukārt par valstij vai pašvaldībai piederošu, privatizācijai nodotu vai privatizētu daudzdzīvokļu māju (apdzīvo īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji, kuru nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, kā arī, personas, kuras nekustamā īpašuma tiesības ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai) nekustamā īpašuma nodokli maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus iekļauj attiecīgi nomas vai pārvaldīšanas maksā.