Kontakti

 Publicēts: 16.01.2019. 12.35


Apakšsadaļu izvēlne

Informāciju vai konsultāciju par sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanu un uzraudzību var saņemt, sazinoties ar VID, zvanot uz tālruņiem vai uzdot jautājumu.

 


Dokumentu iesniegšana


Dokumentus VID var iesniegt:

  • VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS);
  • personīgi VID klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi VID [at] VID.gov.lv vai SLK [at] vid.gov.lv;
  • nosūtot pa pastu – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Piektajai datu ticamības novērtējuma daļai Liepājas iela 48, Kuldīga, LV-3301.