Kriptovalūtas

 Publicēts: 22.07.2021. 12.20


Apakšsadaļu izvēlne

Kas ir kriptovalūta?

Vērtības digitālais atspoguļojums, kas var būt digitāli nosūtīts, glabāts vai tirgots un funkcionēt kā apmaiņas līdzeklis, bet nav atzīts par likumīgu maksāšanas līdzekli, nav uzskatāms par banknoti un monētu, bezskaidru naudu un elektronisko naudu, kā arī nav monetārā vērtība, kura uzkrāta maksājuma instrumentā, kas tiek izmantots Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 3. panta 10. un 11. punktā minētajos gadījumos.

 • Kas ir Kriptovalūtas pakalpojumu sniedzējs?
  • Persona, kura sniedz virtuālās valūtas pakalpojumus, tai skaitā citu personu emitētās virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējs, kas lietotājiem nodrošina iespēju veikt virtuālās valūtas maiņu pret citu virtuālo valūtu, saņemot par to komisijas maksu, vai piedāvā iegādāties un atpirkt virtuālo valūtu, izmantojot atzītu likumīgu maksāšanas līdzekli.
 • Kas veic kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību?
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFN likums) 3.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka ar 2019.gada 1.jūliju virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēji ir NILLTFN likuma subjekti un to uzraudzību veiks Valsts ieņēmumu dienests.
 • Kādi ir galvenie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju kā likuma subjektu pienākumi?

  • - Reģistrēšanās kā likuma subjektam - ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana;
   - Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana;
   - Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
    

   Sīkāk par VID uzraudzībā esošo likuma subjektu pienākumiem un atbildību var uzzināt VID mājas lapas sadaļā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

 • Vadlīnijas