Padziļinātās sadarbības programmas "Bronza" logotips png
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nepārsniedz 10 reizes;
 • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 10 000 euro (nodokļu maksātāju veiktās iemaksas atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī.
vid_padzilinatas_sadarbibas_logo_sudrabs_horizontals_rgb.png
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nepārsniedz 1 reizi;
 • pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;
 • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 500 000 euro (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī.
vid_padzilinatas_sadarbibas_logo_zelts_horizontals_rgb.png
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
 • pēdējo triju pārskata gadu laikā neto apgrozījums katrā pārskata gadā pārsniedz 4 000 000 euro;
 • pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 700 000 euro (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 • iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi ir lielāki par Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo darba samaksu valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī;
 • nodokļu maksātājs ir ieviesis nodokļu risku vadību.