Valsts ieņēmumu dienests katru gadu veic nodokļu maksātāju atlasi pēc noteiktajiem pamatkritērijiem:

 1. saimniecisko darbību veic ilgāk par trim gadiem;
 2. izvērtēšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;
 3. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis nav atzīts par vainīgu Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma un Krimināllikuma XIX nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā” uzskaitīto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodāmība nav dzēsta;
 4. izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 5. iepriekšējo triju gadu laikā un izvērtēšanas brīdī nodokļu maksātājam nodokļu kontroles pasākumu rezultātā nav noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai nav samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no nodokļa maksātāja attiecīgā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – trīs procentus no nodokļa maksātāja iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (nodokļu maksātāju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 6. nodokļu maksātājs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;
 7. nav pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības izbeigšanu vai apturēšanu, vai nav uzsākts likvidācijas process;
 8. nodokļu maksātāja amatpersonai izvērtēšanas brīdī nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par šo pārkāpumu nav dzēsta;
 9. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav konstatēti pārkāpumi, nodokļu maksātājam lietojot un apkalpojošam dienestam apkalpojot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu ar mainītu konstrukciju vai programmu, ar ko radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu;
 10. nodokļu maksātājam pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas nav uzsākts izslēgšanas process no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
 11. nodokļu maksātājam izvērtēšanas brīdī nav uzsākta nodokļu revīzija (audits);
 12. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ieraksti par komersanta nesasniedzamību juridiskajā adresē;
 13. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav negatīvu ierakstu, kas liecinātu par negodprātīgu rīcību; 
 14. iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā nav ierakstu par to, ka nodokļu maksātāja dalībnieks vai amatpersona ir iekļauts riska personu sarakstā likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
 15. vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi.