Lielo nodokļu maksātāju statistika

 Publicēts: 07.10.2020. 11.12


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju sadalījums atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2),%

Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars pa nodokļu veidiem 2020.gada 9 mēnešos,%


Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars salīdzinot ar pārējo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumiem 2020.gada 9 mēnešos,%