Lielo nodokļu maksātāju statistika

 Publicēts: 26.01.2021. 10.13


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju sadalījums atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2),%

Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars pa nodokļu veidiem 2020.gada 12 mēnešos,%

Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars salīdzinot ar pārējo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumiem 2020.gada 12.mēnešos, %