Lielo nodokļu maksātāju statistika

 Publicēts: 04.01.2021. 16.00


Apakšsadaļu izvēlne

Lielo nodokļu maksātāju sadalījums atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2),%

Lielo nodokļu maksātāju nodokļu ieņēmumu īpatsvars pa nodokļu veidiem 2020.gada 9 mēnešos,%