Man šodien izrakstīja izsniedza e-kvīti, kamdēļ es to neredzu sistēmā?

 Publicēts: 27.02.2020. 08.18


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:
Informācija Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegta vienu reizi ceturksnī.