Muita

Jaunumi

3
Jan
10.19
10.19

Būtiski mainīsies ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšana

Atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (Regula Nr. 952/2013)  un ar to saistītajos tiesību aktos noteiktajam 2021.gada martā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs darbu uzsāks jaunā sistēma drošības un drošuma jomā - Importa kontroles sistēma 2 (turpmāk - IKS2). Ar jaunās IKS2 ieviešanu būtiski mainīsies ievešanas kopsavilkuma deklarācijas formāts, datu elementi, iesniegšanas kārtība un apstrāde.

21
Dec
13.19
13.19

Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieki apspriež ar Brexit saistītos jautājumus

Ceturtdien, 20.decembrī, VID Muitas pārvalde rīkoja Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmi, kurā līdztekus citiem aktuāliem jautājumiem tika diskutēts arī par muitas formalitāšu kārtošanu uzņēmējiem, sadarbojoties ar partneriem Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā tās izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit). Ņemot vērā plašo pieredzi muitošanas procesos un muitas procedūru noformēšanā, Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieki apliecināja gatavību pārmaiņām neatkarīgi no Brexit procesa virzības.

20
Dec
15.56
15.56

Aktualitātes tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā

VID Muitas pārvalde iesaistās tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EEK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93, nosacījumiem, tas ir, gadījumos, kad šāda veida preces tiek deklarētas muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā, veic atbilstošus kontroles pasākumus, lai aizsargātu patērētājus no riskiem un apdraudējumiem viņu dzīvībai, veselībai un ekonomiskajām interesēm.

12
Dec
16.27
16.27

Rīt elektroapgādes pārtraukuma laikā būs ierobežota robežas šķērsošana caur Terehovas MKP (Latvija) - Buračku MKP (Krievija)

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Pleskavas muitas sniegto informāciju, š.g. 13.decembrī no pulksten 8:00 līdz 12:00 (pēc Latvijas laika) plānoto remontdarbu dēļ tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde Buračku muitas kontroles punktam. Šajā laikā nebūs iespējams elektroniski apstrādāt dokumentus, līdz ar to būs ierobežotas iespējas šķērsot robežu.

11
Dec
13.51
13.51

Rīt Liepājas ostas MKP elektroapgādes pārtraukuma laikā nebūs iespējams elektroniski noformēt muitas procedūras

Rīt, 12. decembrī, Liepājas ostas muitas kontroles punktā (0411) AS "Sadales tīkls" plānoto remontdarbu dēļ no pulksten 15:00 - 16:30 būs elektroapgādes traucējumi/pārtraukumi. Šajā laikā nebūs iespējams klātienē apkalpot muitas klientus, elektroniski apstrādāt dokumentus, kā arī nedarbosies e-pasts un stacionārie tālruņi. Saziņai ar Liepājas ostas muitas kontroles punktu lūdzam izmantot mobilo tālruni - 26558805.

Noteikumi

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude