Muita

Jaunumi

31
Jūl
09.51
09.51

Izmaiņas tranzīta pārvadājumos caur Krievijas Federāciju

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Transporta ministrijas un Starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā publicēto informāciju no š.g. 15.jūlija, veicot starptautiskus kravu pārvadājumus ar autotransportu un pa dzelzceļu tranzītā caur Krievijas Federācijas teritoriju uz trešajām valstīm, ir atļauts vest Krievijas Federācijas noteikto sankciju sarakstā iekļautās preces.

28
Jūl
14.53
14.53

Pagarināts atbrīvojuma no nodokļiem piemērošanas termiņš precēm, kas nepieciešamas, lai cīnītos pret Covid-19

Līdz 2020.gada 31.oktobrim ir pagarināts ievedmuitas nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojumu piemērošanas termiņš precēm, kas ir nepieciešamas un tiek ievestas no trešajam valstīm Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tas noteikts ar Komisijas 2020. gada 23. jūlija Lēmumu (ES) 2020/1101, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā. 

20
Jūl
13.41
13.41

2020.gada 1.augustā tiks slēgts Daugavpils muitas kontroles punkts (0810)

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka šī gada 1. augustā tiks slēgts VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļas Daugavpils muitas kontroles punkts (MKP) Višķu ielā 21ž, kura kods ir 0810, taču muitas pakalpojumus klienti  visu diennakti varēs saņemt Daugavpils preču stacijas MKP ar kodu 0816.

7
Jūl
16.34
16.34

Par tirdzniecību ar Vjetnamu

No 2020. gada 1. augusta tiks piemērots Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (publicēts 2020. gada 12. jūnija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L186), kas paredz samazināt vai atcelt ievedmuitas nodokļus otras Puses izcelsmes precēm saskaņā ar izcelsmes noteikumiem un pārējām prasībām, kas noteiktas šā nolīguma 1.protokolā “Par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm”.

1
Jūl
16.55
16.55

Jauni grozījumi Deleģētajā regulā 2015/2446 un Īstenošanas regulā 2015/2447

Informējam, ka 2020.gada 26.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L203) ir publicēta Komisijas 2020.gada 3.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2020/877, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr.951/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Regula stājas spēkā 15.jūlijā.

Noteikumi

Reeksports

Updated at: 19.05.2020.

Preču iznīcināšana

Updated at: 14.05.2020.

Muitas teritorijas

Updated at: 22.05.2020.

COVID-19

Updated at: 28.07.2020.

Noderīgi

Muitas deklarāciju statusa pārbaude