Padziļinātās sadarbības programma

 Publicēts: 27.04.2016. 15.47


Apakšsadaļu izvēlne

Sākot ar 2012.gada 1.jūliju, ir uzsākta Padziļinātās sadarbības programmas darbība atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.459 “Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību”. Padziļinātās sadarbības programma ir izveidota, lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Nodokļu maksātājam, kas vēlas piedalīties programmā, elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS), ir jāiesniedz pieteikums dalībai programmā. Programmas dalībniekiem tiek atvieglota komunikācija ar VID un konsultāciju saņemšana, iespēja ātrāk saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, atvieglotas muitas procedūras u.c. priekšrocības.

Plašāka informācija par programmu, kā arī
Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrs ir pieejams Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.