Par Sabiedriskā labuma komisijas sēdes Nr. 10 (11.05.2021) pārcelšanu uz 13.05.2021.

 Publicēts: 11.05.2021. 16.02


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma komisijas sēde Nr. 10 notika 2021.gada 11. maija videokonferences režīmā, taču komisijas sēdē piedalījās puse no komisijas locekļiem, līdz ar to komisija nebija lemttiesīga, kā rezultātā nebija iespējama lēmumu pieņemšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.976 „Sabiedriskā labuma komisijas nolikums” 16.punktu, ja komisija nav lemttiesīga, piecu dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, nemainot darba kārtību.

Informējam, ka nākamā Sabiedriskā labuma komisijas sēde Nr. 10, kurā atkārtoti tiks lemts par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu izskatīšanu un izvērtēšanu sabiedriskā labuma darbības būtībai, kuras tika iekļautas Sabiedriskā labuma komisijas 2021.gada 11. maijā sēdes Nr.10 darba kārtībā, notiks 2021.gada 13.maijā

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

Pilnveidojot konsultāciju kvalitāti, aicinām jautājumus sūtīt izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid [at] vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Izvēloties sadaļu “Sazinies ar mums”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski.