2023.gada 13.februārī ir ieviests elektroniskais vienkāršotais administratīvais dokuments e-SAD patēriņam nodotu akcīzes preču un denaturētā spirta pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. e-SAD ir jāiesniedz Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā EMCS (Excise Movement and Control System). Pieslēgšanās EMCS Komersantu lietojuma modulim (KLM) notiek aktivizējot EDS izvēlni “Akcīzes preču pārvietošana”.

Lai kļūtu par EMCS lietotāju, jāaizpilda iesniegums EMCS lietotāju reģistrācijai un tas jāiesniedz, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), izvēloties dokumentu grupu "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam", vai arī jāiesniedz kādā no Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centriem.

Visā Eiropas Savienībā ir ieviesti jauni subjekti sertificēts nosūtītājs, īslaicīgi sertificēts nosūtītājs, sertificēts saņēmējs un īslaicīgi sertificēts saņēmējs.

Jauno subjektu tiesības Latvijā piešķir Valsts ieņēmumu dienests, sākot ar 13.02.2023.

Minēto subjektu tiesības tiek apliecinātas ar atbilstošu akcīzes identifikācijas numuru, kas tiek reģistrēts Akcīzes datu apmaiņas sistēmā SEED (System of Exchange of Excise Data). SEED var izmantot arī, lai pārliecinātos par savu reģistrācijas datu korektumu, kā arī pārbaudītu, vai darījuma partnera akcīzes identifikācijas numurs ir derīgs, tā atļaujas veidu (sertificēts nosūtītājs, sertificēts saņēmējs, īslaicīgi sertificēts nosūtītājs, īslaicīgi sertificēts saņēmējs) un preču veidu.

Lai saņemtu minētās tiesības, jāiesniedz iesniegums EDS, izvēloties dokumenta grupu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, dokumenta veidu norādot “Informācija VID NP Akcīzes daļai”.
 

Akcīzes preču (alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un naftas produkti) saņemšanas gadījumā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts:

 1. Saņēmējs pirms preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu) nosūtīšanas no citas dalībvalsts (izņemot pirms denaturētā spirta nosūtīšanas), iesniedz VID akcīzes nodokļa vispārējo vai vienreizējo  nodrošinājumu un iesniegumu;
 2. VID izsniedz attiecīgi sertificēta saņēmēja vai īslaicīgi sertificēta saņēmēja derīgu akcīzes identifikācijas numuru;
 3. nosūtītājs iesniedz e-SAD un nosūta preces;
 4. saņēmējs iesniedz EMCS Komersantu modulī e-SAD saņemšanas apliecinājumu elektroniski;
 5. saņēmējs samaksā nodokli (izņemot denaturētā spirta gadījumā);
 6. VID pārbauda vai ir samaksāts akcīzes nodoklis;
 7. VID pārbauda un akceptē sertificētā saņēmēja vai īslaicīgi sertificētā saņēmēja iesniegto e-SAD saņemšanas apliecinājumu EMCS;
 8. kā nodokļa samaksu apliecinošs dokuments kalpo VID akceptēts un ar EMCS palīdzību nosūtīts nosūtītāja dalībvalstij e-SAD saņemšanas apliecinājums.


Akcīzes preču (alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un naftas produkti) nosūtīšanas gadījumā uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti:

 1. nosūtītājs iesniedz iesniegumu EDS, ka vēlas sūtīt preces uz citu dalībvalsti;
 2. VID izsniedz derīgu akcīzes identifikācijas numuru;
 3. nosūtītājs no sertificētā saņēmēja vai īslaicīgi sertificētā saņēmēja uzzina tam izsniegto  akcīzes identifikācijas numuru attiecīgajā dalībvalstī;
 4. nosūtītājs pirms preču nosūtīšanas iesniedz e-SAD projektu EMCS Komersantu modulī. Sistēma automātiski pārbauda, vai e-SAD projektā nav kļūdu un akceptē dokumentu piešķirot tam īpašu identifikatoru;
 5. akcīzes preču nosūtītājs var nosūtīt preces ar akceptētu e-SAD;
 6. Valsts ieņēmumu dienests nosūta e-SAD saņēmēja dalībvalstij, izmantojot EMCS;
 7. saņēmējs saņem preces un iesniedz saņemšanas apliecinājumu EMCS;
 8. saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācija pārbauda, vai ir samaksāts nodoklis un nosūta saņemšanas apliecinājumu uz Latviju, izmantojot EMCS;
 9. kā nodokļa samaksu apliecinošs dokuments kalpo no attiecīgās dalībvalsts saņemts saņemšanas apliecinājums EMCS;
 10. pēc personas pieprasījuma nodokli pārskaita nodokļa parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai nodokli atmaksā.