Privātpersonām

 Publicēts: 30.07.2020. 16.30


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas jāņem vērā ceļotājiem
  • Breksit ceļošana starp ES un AK
   2020.gada 31.janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības. No šī gada 1.februāra līdz 31.decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā preču pārvietošanas nosacījumi privātpersonām nemainās. Pārejas perioda laikā privātpersonām jāievēro tādi paši nosacījumi preču pārvietošanai personīgajā bagāžā, kādi bija spēkā līdz šī gada 31.janvārim.

   Ierodoties Latvijā no Apvienotās Karalistes, privātpersonām jāievēro tādi paši preču ievešanas noteikumi, kā atceļojot no jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts. Ceļojot Eiropas Savienībā, muitas kontrole uz robežām starp dalībvalstīm netiek veikta. Pārvietojot preces personīgajā bagāžā pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām, tās nav jādeklarē, par tām nav jāmaksā muitas nodokļi un tām nav jāveic muitas kontrole. Vienīgā preču grupa, uz kuru attiecas daudzuma ierobežojumi, ceļojot Eiropas Savienībā, ir akcīzes preces (lūdzam skatīt informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot Eiropas Savienībā).

   Pārejas periodam noslēdzoties, uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no Apvienotās Karalistes, attieksies visi tie paši noteikumi par preču pārvietošanu personīgajā bagāžā, kā uz ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts.

   Iegādājoties preces Apvienotajā Karalistē un iebraucot Eiropas Savienībā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas, ceļojot ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem, ir noteikta atšķirīga.

   Ierodoties Latvijā ar lidmašīnu, ceļotājs varēs doties caur “zaļo koridoru”, ja bagāžā esošo Apvienotajā Karalistē iegādāto preču vērtība nepārsniegs 430 eiro. Ja preču kopējā vērtība būs lielāka par 430 eiro, personai būs jādodas pa “sarkano koridoru” un preces jādeklarē muitā. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

   Muitas nodokļa tarifa likme tiek noteikta saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja ievedamo preču sortiments ir dažāds un to kopējā vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5% no preču muitas vērtības. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme Latvijā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam ir 21%.
   Ja no Apvienotās Karalistes tiks ievestas jaunas preces, muitas vērtības noteikšanai tiks izmantota preču iegādes dokumentā (pirkuma čekā, rēķinā) norādītā vērtība. Ja ceļotājam nebūs līdzi šādu dokumentu, preču muitas vērtības noteikšanai tiks izmantotas citas metodes un muitas rīcībā esošās ziņas.

   Ja personīgajā bagāžā esošo preču kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro, atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 430 eiro. Jāņem vērā, ka preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja personīgajā bagāžā būs viena prece 250 eiro vērtībā un viena prece 200 eiro vērtībā (kopā – 450 eiro), nodokļi tiks aprēķināti par preci 200 eiro vērtībā.

   Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no Apvienotās Karalistes Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu. Tāpat būs jāņem vērā dažādu pārtikas produktu ievešanai noteiktie ierobežojumi un citi nosacījumi. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.

   Aicinām iepazīties ar visiem noteikumiem VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot ārpus ES.
 • Kas jāņem vērā pasta sūtījumu saņēmējiem
  • Pasta sūtījumu saņemšana

   No 2021.gada 1.janvāra uz sūtījumu saņemšanu no AK pa pastu vai kurjerpastu attieksies tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus ES.

   Nekomerciāli sūtījumi

   Sūtījumu, ko privātpersona no AK sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PNV), ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

   Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas (kā dāvanu), ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības, un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem. Jāatceras, ka preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

   Saņemot no AK nekomerciālu pasta sūtījumu, preču vērtība kurā pārsniegs 45 eiro, saņēmējam būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā būs akcīzes preces, papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

   Muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja nekomerciālajā sūtījumā esošo preču vērtība  nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

   Ja sūtījums sastāvēs no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma.


   Piemēram, ja sūtījumā būs viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.  

   Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam. Aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Nekomerciāli sūtījumi.

   Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

   • vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
   • vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju (“Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā (maksas pakalpojums). 

    

   Gadījumos, ja pasta sūtījuma pavadzīmē norādītā informācija nav pietiekama, lai identificētu, vai sūtījums ir nekomerciāls (piemēram, nav iespējams droši identificēt, ka sūtītājs ir privātpersona), nav norādīts precīzs preces apraksts, sūtījuma veids (piemēram, dāvana), vai nepieciešams precizēt preces vērtību, muitas deklarācija ir jāsniedz arī par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 45 EUR. 

   Aicinām iepazīties ar informāciju par deklarāciju iesniegšanu un sūtījumu saņemšanu VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi.

   Komerciāli sūtījumi

   No 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam

   No 2021.gada 1.janvāra nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no AK,  atbrīvos no:

   • muitas nodokļa – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro;
   • PVN – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro.

    

   Tādējādi nelielas vērtības komerciālu sūtījumu atbrīvos no muitas  nodokļa un PVN, ja preču vērtība nepārsniegs 22 eiro.

   Ja kopējā preču vērtība sūtījumā pārsniegs 22 eiro, bet nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN. Savukārt, ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN.
    

   Atbrīvojumi no nodokļiem neattieksies uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

   Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi,  tiks ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

   Piemēram: ja dokumentos norādītā preces vērtība būs 20 eiro, tad tiks piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas. Savukārt, ja sūtījumā būs prece 100 eiro vērtībā, tad sūtījums tiks atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiks aplikts ar PVN. Šajā gadījumā, aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība (100 eiro) un dokumentos norādītās piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

   Papildus aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Komerciāli sūtījumi.

   Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

   • vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
   • vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju (“Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā (maksas pakalpojums).  

    

   Aicinām iepazīties ar informāciju par deklarāciju iesniegšanu un sūtījumu saņemšanu VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi.

   No 2021.gada 1.jūlija

   No 2021.gada 1.jūlija, stājoties spēkā grozījumiem ES normatīvajos aktos,  atbrīvojums no PVN komerciāliem sūtījumiem vairs netiks piemērots. Līdz ar to saņēmējam būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā (t.i., sākot no pirmā centa). 

   Tātad, ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN un muitas nodoklis.

   Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

   Piemēram: sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 eiro un piegādes izmaksas 2 eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 eiro (10+2)= 2,52 eiro.

   Prezentācija "Pasta sūtījumi"

 • Kas jāņem vērā personām, kuras pārcelsies no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā
  • No 2021.gada 1.janvāra personām, kuras pārcelsies no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, būs jāņem vērā ES tiesību aktos* un nacionālajos tiesību aktos** noteiktā kārtība, kādā ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem var ievest personisko mantu pārcelšanās gadījumā.

   Pārceļoties no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, ar atbrīvojumu no nodokļiem varēs ievest personisko mantu, ko persona izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus un kas paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem Latvijā. Atbrīvojumu varēs piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta AK bijusi vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.

   „Personiskā manta” nozīmē visu mantu, kas paredzēta attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām (piem., mēbeles, apģērbs, privātie transportlīdzekļi, velosipēdi u.c.). Personiskā manta ne īpašību, ne daudzuma ziņā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem nolūkiem.

   Atbrīvojumu nepiešķirs alkohola izstrādājumiem, tabakai un tabakas izstrādājumiem, komerciāliem transportlīdzekļiem, priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā.

   Pārceļoties no AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, personiskajai mantai, laižot to brīvā apgrozībā, tiks piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Lai pieteiktu muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, būs jāiesniedz importa deklarācija. Aizpildot deklarāciju, visas atvestās mantas (ar vienu izņēmumu) deklarācijā var deklarēt ar vienu preces kodu (preces kods 9905 0000 “Fizisko personu, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu, personiskā manta”). Deklarācijā atsevišķi būs jānorāda personiskais transportlīdzeklis.
    

   Uzrādot preces muitai, personai muitas iestādē būs jāiesniedz:

   1. personu apliecinošs dokuments;
   2. preču saraksts, kas satur informāciju par ievesto preču veidu, daudzumu, svaru un to vērtību (sarakstā nebūs jāuzskaita katra vienība atsevišķi, varēs izmantot apkopojošu nosaukumu, piemēram, apģērbi, četras kastes, 50 kg, 400 eiro vērtībā; mēbeles, 5 gab., 100 kg, 300 eiro vērtībā u.tml.);
   3. dokumenti, kas apliecina, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas (piemēram, darba līgums, dzīvojamās telpas īres līgums, dokumenti, kas apliecina saistību ar valsts/pašvaldības institūcijām u.c.);
   4. dokumenti, kas apliecina, ka persona ievestās personīgās mantas izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus (piemēram, preču iegādes dokumenti (čeki) vai reģistrācijas dokumenti (piemēram, automobilim). Ja par lietotām precēm čeki nav saglabāti, muitas vērtība tiks noteikta, pamatojoties uz personas rīcībā esošu objektīvu informāciju par preces tā brīža vērtību. Muitas amatpersonām ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas pamatotību);
   5. dokumenti, kas apliecina, ka persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā (piemēram, personas apliecinājums un deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma pirkšanas/reģistrācijas/īres dokumenti, profesionālās darbības veikšanu apliecinoši dokumenti u.tml.);
   6. personas iesniegums (apliecinājums), ka personiskās mantas paredzēts lietot tikai personiskām vajadzībām un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad personiskās mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām iestādēm un nesamaksājot muitas maksājumus.
     

   Personisko mantu ar atbrīvojumu no nodokļiem varēs ievest 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

   ---------------------

   * Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

   ** Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.pants