Privātpersonām

 Publicēts: 08.10.2019. 16.29


Apakšsadaļu izvēlne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

Uzsākot breksita procesu, bija plānots, ka 2019. gada 30.martā Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Izstāšanās no ES nozīmē būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

 

Savukārt 2019. gada 10. aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 27 ES dalībvalstu vadītāji vienbalsīgi apstiprināja pagarinājumu līdz 31. oktobrim. Ja abas puses Izstāšanās līgumu ratificēs ātrāk, izstāšanās notiks nākamā mēneša pirmajā dienā.

Ņemot vērā AK iekšpolitiskās norises un to, ka AK parlaments jau vairākas reizes balsojumā noraidījis ES-AK sarunu rezultātā panākto vienošanos par Izstāšanās līgumu un tam pievienoto politisko deklarāciju par ES-AK nākotnes attiecību ietvaru, šobrīd bezvienošanās breksita scenārija risks ir augstāks nekā jebkad iepriekš.

Bezvienošanās scenārija gadījumā no šā gada 1. novembra AK nav spēkā ES tiesības un uz to neattiecas ES starptautiskie līgumi. Atsevišķās jomās ES un AK sadarbosies starptautisko organizāciju formātā (piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācija, ANO, NATO), tomēr sadarbība nebūs tik cieša, abpusēji ērta un izdevīga kā Eiropas Savienībā. Piemēram, AK izstājoties no Muitas savienības, pret AK būs jāpiemēro noteikumi, pārbaudes un tarifi kā pret citām trešajām valstīm. Jautājumos, kas ir ES kompetence un kurus starptautiskās organizācijas neregulē, var iestāties tiesiskā nenoteiktība.

Ņemot vērā AK izstāšanās no ES bezprecedenta raksturu un iespējamos sadarbības pārrāvumus, ir svarīgi turpināt gatavoties sliktākajam scenārijam šā gada 1. novembrī. Vairāk informācijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

 • Kas jāņem vērā ceļotājiem
  • Ceļojot Eiropas Savienībā, muitas kontrole uz robežām starp dalībvalstīm netiek veikta. Pārvietojot preces pāri ES iekšējām robežām, tās nav jādeklarē, par tām nav jāmaksā muitas nodokļi un tām nav jāveic muitas kontrole. Vienīgā preču grupa, uz kuru attiecas daudzuma ierobežojumi, ceļojot ES, ir akcīzes preces (informācija ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot Eiropas Savienībā). 

   Ja netiks panākta vienošanās starp ES un AK par izstāšanās nosacījumiem, ar izstāšanās brīdi uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no AK, attieksies visi tie paši noteikumi par preču pārvietošanu personīgajā bagāžā, kā uz ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts.

   Iegādājoties preces AK un atgriežoties Latvijā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas, ceļojot ar  dažādiem transportlīdzekļu veidiem, ir noteikta atšķirīga.

    

   Atgriežoties no AK ar lidmašīnu, ceļotājam būs jādodas pa “sarkano koridoru” un muitā jādeklarē viņa bagāžā esošās AK iegādātās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

    

   No trešām valstīm ievestajām precēm muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja ievedamo preču vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

   Ja no AK tiks ievestas jaunas preces, muitas vērtības noteikšanai tiks izmantota preču iegādes dokumentā (pirkuma čekā, rēķinā) norādītā vērtība. Ja ceļotājam nebūs līdzi šādu dokumentu, preču muitas vērtības noteikšanai tiks izmantotas citas metodes un muitas rīcībā esošās ziņas.

   Ja personīgajā bagāžā esošo preču kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro, atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 430 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja personīgajā bagāžā būs viena prece 250 eiro vērtībā un viena prece 200 eiro vērtībā (kopā – 450 eiro), nodokļi tiks aprēķināti par preci 200 eiro vērtībā.   

    

   Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no AK Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, noteikta veida pārtikas produktu. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.  

   Aicinām iepazīties ar visiem noteikumiem VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot ārpus ES.

 • Kas jāņem vērā pasta sūtījumu saņēmējiem
  • Ja AK izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) bez vienošanās, ar izstāšanās brīdi uz sūtījumu saņemšanu no AK pa pastu vai kurjerpastu attieksies tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus ES.

   Nekomerciāli sūtījumi

   Sūtījumu, ko privātpersona no AK sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

   Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas (kā dāvanu), ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības, un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem. Jāatceras, ka preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

   Saņemot no AK nekomerciālu pasta sūtījumu, kura vērtība pārsniegs 45 eiro, saņēmējam būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā būs akcīzes preces, papildus būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

    

   Muitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja saņemtā nekomerciālā sūtījuma vērtība  nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

    

   Ja sūtījums sastāvēs no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja sūtījumā būs viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.   

    

   Lai sūtījumu atbrīvotu no ievedmuitas nodokļiem, papildus noteiktajai robežvērtībai jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī smaržām, smaržūdenim, odekolonam. Aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Nekomerciāli sūtījumi un Sūtījumu saņemšana.


   Komerciāli sūtījumi

   Nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no AK,  atbrīvos no:

   • muitas nodokļa – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro;
   • PVN – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro.

   Tādējādi nelielas vērtības komerciālu sūtījumu atbrīvos no muitas  nodokļa un PVN, ja preču vērtība nepārsniegs 22 eiro. 

   Ja kopējā preču vērtība sūtījumā pārsniegs 22 eiro, bet nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN. Savukārt, ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN.

   Atbrīvojumi no nodokļiem neattieksies uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.
   Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi,  tiks ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.
   Piemēram: ja dokumentos norādītā preces vērtība būs 20 eiro, tad tiks piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas. Savukārt, ja sūtījumā būs prece 100 eiro vērtībā, tad sūtījums tiks atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiks aplikts ar PVN. Šajā gadījumā, aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība (100 eiro) un dokumentos norādītās piegādes un apdrošināšanas izmaksas.
   Papildus aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Komerciāli sūtījumi un Sūtījumu saņemšana.
 • Kas jāņem vērā personām, kuras pārcelsies no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā
  • Ja AK izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) bez vienošanās, ar izstāšanās brīdi stāsies spēkā ES tiesību aktos* un nacionālajos tiesību aktos** noteiktā kārtība, kādā ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem var ievest personisko mantu pārcelšanās gadījumā.

   Pārceļoties no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, ar atbrīvojumu no nodokļiem varēs ievest personisko mantu, ko persona izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus un kas paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem Latvijā. Atbrīvojumu varēs piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta AK bijusi vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.

   „Personiskā manta” nozīmē visu mantu, kas paredzēta attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām (piem., mēbeles, apģērbs, privātie transportlīdzekļi, velosipēdi u.c.). Personiskā manta ne īpašību, ne daudzuma ziņā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem nolūkiem.

   Atbrīvojumu nepiešķirs alkohola izstrādājumiem, tabakai un tabakas izstrādājumiem, komerciāliem transportlīdzekļiem, priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā.

   Pārceļoties no AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, personiskajai mantai, laižot to brīvā apgrozībā, tiks piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Lai pieteiktu muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, būs jāiesniedz importa deklarācija. Aizpildot deklarāciju, visas atvestās mantas (ar vienu izņēmumu) deklarācijā var deklarēt ar vienu preces kodu (preces kods 9905 0000 “Fizisko personu, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu, personiskā manta”). Deklarācijā atsevišķi būs jānorāda personiskais  transportlīdzeklis.

   Uzrādot preces muitai, personai muitas iestādē būs jāiesniedz:

   1) personu apliecinošs dokuments;
   2) preču saraksts, kas satur informāciju par ievesto preču veidu, daudzumu, svaru un to vērtību (sarakstā nebūs jāuzskaita katra vienība atsevišķi, varēs izmantot apkopojošu nosaukumu, piemēram, apģērbi, četras kastes, 50 kg, 400 eiro vērtībā; mēbeles, 5 gab., 100 kg, 300 eiro vērtībā u.tml.);
   3) dokumenti, kas apliecina, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas (piemēram, darba līgums, dzīvojamās telpas īres līgums, dokumenti, kas apliecina saistību ar valsts/pašvaldības institūcijām u.c.);
   4) dokumenti, kas apliecina, ka persona ievestās personīgās mantas izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus (piemēram, preču iegādes dokumenti (čeki) vai reģistrācijas dokumenti (piemēram, automobilim). Ja par lietotām precēm čeki nav saglabāti, muitas vērtība tiks noteikta, pamatojoties uz personas rīcībā esošu objektīvu informāciju par preces tā brīža vērtību. Muitas amatpersonām ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas pamatotību);
   5) dokumenti, kas apliecina, ka persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā (piemēram, personas apliecinājums un deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma pirkšanas/reģistrācijas/īres dokumenti, profesionālās darbības veikšanu apliecinoši dokumenti u.tml.);
   6) personas iesniegums (apliecinājums), ka personiskās mantas paredzēts lietot tikai personiskām vajadzībām un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad personiskās mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām iestādēm un nesamaksājot muitas maksājumus.

   Personisko mantu ar atbrīvojumu no nodokļiem varēs ievest 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.
   * Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem
   ** Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.pants