Privātpersonām

 Publicēts: 14.04.2020. 11.24


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas jāņem vērā ceļotājiem
  • Brexit celosana starp ES un AK
   2020.gada 31.janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības. No šī gada 1.februāra līdz 31.decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā preču pārvietošanas nosacījumi privātpersonām nemainās. Pārejas perioda laikā privātpersonām jāievēro tādi paši nosacījumi preču pārvietošanai personīgajā bagāžā, kādi bija spēkā līdz šī gada 31.janvārim.

   Ierodoties Latvijā no Apvienotās Karalistes, privātpersonām jāievēro tādi paši preču ievešanas noteikumi, kā atceļojot no jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts. Ceļojot Eiropas Savienībā, muitas kontrole uz robežām starp dalībvalstīm netiek veikta. Pārvietojot preces personīgajā bagāžā pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām, tās nav jādeklarē, par tām nav jāmaksā muitas nodokļi un tām nav jāveic muitas kontrole. Vienīgā preču grupa, uz kuru attiecas daudzuma ierobežojumi, ceļojot Eiropas Savienībā, ir akcīzes preces (lūdzam skatīt informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot Eiropas Savienībā).

   Pārejas periodam noslēdzoties, uz ceļotājiem, kas ieradīsies Latvijā no Apvienotās Karalistes, attieksies visi tie paši noteikumi par preču pārvietošanu personīgajā bagāžā, kā uz ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts.

   Iegādājoties preces Apvienotajā Karalistē un iebraucot Eiropas Savienībā, muitā būs jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniegs noteiktu robežvērtību, kas, ceļojot ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem, ir noteikta atšķirīga.

   Ierodoties Latvijā ar lidmašīnu, ceļotājs varēs doties caur “zaļo koridoru”, ja bagāžā esošo Apvienotajā Karalistē iegādāto preču vērtība nepārsniegs 430 eiro. Ja preču kopējā vērtība būs lielāka par 430 eiro, personai būs jādodas pa “sarkano koridoru” un preces jādeklarē muitā. Par šīm precēm tiks aprēķināts muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

   Muitas nodokļa tarifa likme tiek noteikta saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja ievedamo preču sortiments ir dažāds un to kopējā vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var lūgt piemērot vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5% no preču muitas vērtības. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme Latvijā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam ir 21%.
   Ja no Apvienotās Karalistes tiks ievestas jaunas preces, muitas vērtības noteikšanai tiks izmantota preču iegādes dokumentā (pirkuma čekā, rēķinā) norādītā vērtība. Ja ceļotājam nebūs līdzi šādu dokumentu, preču muitas vērtības noteikšanai tiks izmantotas citas metodes un muitas rīcībā esošās ziņas.

   Ja personīgajā bagāžā esošo preču kopējā vērtība pārsniegs 430 eiro, atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 430 eiro. Jāņem vērā, ka preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja personīgajā bagāžā būs viena prece 250 eiro vērtībā un viena prece 200 eiro vērtībā (kopā – 450 eiro), nodokļi tiks aprēķināti par preci 200 eiro vērtībā.

   Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no Apvienotās Karalistes Latvijā varēs ievest ierobežotu daudzumu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu. Tāpat būs jāņem vērā dažādu pārtikas produktu ievešanai noteiktie ierobežojumi un citi nosacījumi. Piena un gaļas produktus būs aizliegts ievest.

   Aicinām iepazīties ar visiem noteikumiem VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot ārpus ES.