Privātpersonām

 Publicēts: 23.03.2021. 13.46


Apakšsadaļu izvēlne
 • Kas jāņem vērā ceļotājiem
  • Brexit ceļošana starp ES un AK

   2020.gada 31.janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības, bet no 1.februāra līdz 31.decembrim bija noteikts pārejas periods, kura laikā preču pārvietošanas nosacījumi privātpersonām nemainījās.

   No 2021.gada 1.janvāra uz ceļotājiem, kuri ierodas Latvijā no Apvienotās Karalistes, attiecas tādi paši noteikumi par preču pārvietošanu personīgajā bagāžā, kā uz ceļotājiem, kas ierodas no jebkuras citas trešās valsts.

   Iegādājoties preces Apvienotajā Karalistē un iebraucot Eiropas Savienībā, muitā jādeklarē personīgajā bagāžā esošās preces, ja to kopējā vērtība pārsniedz noteiktu robežvērtību, kas, ceļojot ar dažādiem transportlīdzekļu veidiem, ir noteikta atšķirīga.

   Ierodoties Latvijā ar lidmašīnu, ceļotājs var doties caur “zaļo koridoru”, ja bagāžā esošo Apvienotajā Karalistē iegādāto preču vērtība nepārsniedz 430 eiro. Ja preču kopējā vērtība ir lielāka par 430 eiro, personai jādodas pa “sarkano koridoru” un preces jādeklarē muitā. Par šīm precēm tiks aprēķināts ievedmuitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

   Muitas nodokļa tarifa likme tiek noteikta saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja ievedamo preču sortiments ir dažāds un to kopējā vērtība nav lielāka par 700 eiro, persona var izvēlēties, neveicot preču klasifikāciju, piemērot visām bagāžā esošajām precēm vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5% no preču muitas vērtības. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme Latvijā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam ir 21%.

   Ja no Apvienotās Karalistes tiek ievestas jaunas preces, muitas vērtības noteikšanai izmanto preču iegādes dokumentā (pirkuma čekā, rēķinā) norādīto vērtību. Ja ceļotājam nav līdzi šādu dokumentu, preču muitas vērtības noteikšanai tiek izmantotas citas metodes un muitas rīcībā esošās ziņas.

   Ja personīgajā bagāžā esošo preču kopējā vērtība pārsniedz 430 eiro, atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 430 eiro. Jāņem vērā, ka preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja personīgajā bagāžā ir viena prece 250 eiro vērtībā un viena prece 200 eiro vērtībā (kopā – 450 eiro), nodokļi tiks aprēķināti par preci 200 eiro vērtībā.

   Ceļotājiem ir jāņem vērā, ka ar atbrīvojumu no nodokļu maksāšanas personīgajā bagāžā savai lietošanai no Apvienotās Karalistes Latvijā var ievest ierobežotu daudzumu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu. Tāpat jāņem vērā dažādu pārtikas produktu ievešanai noteiktie ierobežojumi un citi nosacījumi. Piena un gaļas produktus ir aizliegts ievest Eiropas Savienībā.

   Ceļotājiem, kuri no Apvienotās Karalistes ieved Latvijā vai no Latvijas izved uz Apvienoto Karalisti skaidru naudu 10 000 eiro apmērā vai vairāk, ir pienākums to deklarēt, rakstveidā aizpildot skaidras naudas deklarācijas veidlapu un robežas šķērsošanas brīdī to iesniedzot muitas amatpersonai.

   Aicinām iepazīties ar visiem noteikumiem VID mājaslapas sadaļā Muita > Ceļojot ārpus ES.

   Nolīgums¹ ar Apvienoto Karalisti paredz, ka uz izcelsmes precēm attiecas beznodokļu tirdzniecības režīms. Tas nozīmē, ka, ievedot preces no Apvienotās Karalistes Latvijā, 0% ievedmuitas nodokli iespējams piemērot vienīgi Apvienotās Karalistes izcelsmes precēm, kas nav paredzētas komerciāliem nolūkiem un kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas vērtībā līdz 1200 EUR².

   Ja prece nopirkta Apvienotajā Karalistē vai uz etiķetes ir norāde “Made in UK”, tas pats par sevi nenozīmē faktu, ka precei ir Apvienotās Karalistes izcelsme. Izcelsmes noteikumi ir noteikti Nolīgumā.

   Lai precei deklarētu Apvienotās Karalistes izcelsmi, personai jābūt gatavai pēc muitas amatpersonas pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas pierāda, ka ir izpildīti izcelsmes noteikumi.

   Piemēram:

   • kakao izstrādājumi (šokolādes konfektes, šokolādes) iegūst Apvienotās Karalistes izcelsmi, izpildoties visiem šiem nosacījumiem: izstrādājums ir ražots Apvienotajā Karalistē, visi izstrādājumā iekļautie piena produkti ir pilnībā iegūti Apvienotajā Karalistē, cukura daudzums nav lielāks par 30% no izstrādājuma svara;
   • kleitai ar marķējumu “Made in UK” var piešķirt Apvienotās Karalistes izcelsmi, ja tās ražošana Apvienotajā Karalistē sākās no dzijas stadijas, t.i., no diegiem saražo audumu un no auduma sašuj kleitu. Tātad audumam, no kura kleita Apvienotajā Karalistē tiek šūta, jābūt ražotam Apvienotajā Karalistē, nevis, piemēram, ievestam no Indijas vai Ķīnas. Tikai izpildoties minētajiem nosacījumiem, var uzskatīt, ka kleitai ir Apvienotās Karalistes izcelsme.

    

   Valsts ieņēmumu dienests aicina deklarēt precei Apvienotās Karalistes izcelsmi un pieteikt Nolīgumā paredzēto 0% ievedmuitas tarifa likmi vienīgi gadījumos, ja personas rīcībā ir pierādījumi, ka precei ir izpildīti Nolīgumā noteiktie izcelsmes kritēriji (ORIG-1. Pielikums. Ievadpiezīmes par konkrētiem ražojumiem piemērojamajiem izcelsmes noteikumiem).


   ¹ Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (Nolīgums) 

   ² Nolīgum 2.nodaļas “Izcelsmes noteikumi” ORIG.23. pants

 • Kas jāņem vērā pasta sūtījumu saņēmējiem
  • Pasta sūtījumu saņemšana

    

   No 2021.gada 1.janvāra uz sūtījumu saņemšanu no Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK) pa pastu vai kurjerpastu attiecas tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru komerciālu vai nekomerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības.

   Komerciāli sūtījumi (pirkumi)

   No 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam

   No 2021.gada 1.janvāra nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņem no AK, atbrīvo no:

   • ievedmuitas nodokļa – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 150 eiro;
   • pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 eiro.


   Tādējādi nelielas vērtības komerciālu sūtījumu pilnībā atbrīvo no nodokļiem, ja preču vērtība nepārsniedz 22 eiro. Ja kopējā preču vērtība sūtījumā pārsniedz 22 eiro, bet nepārsniedz 150 eiro, ir jāmaksā PVN. Savukārt, ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 150 eiro, jāmaksā ievedmuitas nodoklis un PVN.
    
   Atbrīvojumi no nodokļiem neattiecas uz sūtījumā esošiem alkoholiskiem dzērieniem, kā arī smaržām un tualetes ūdeņiem. Tabakas izstrādājumus interneta veikalos iegādāties ir aizliegts.

   Nosakot, vai sūtījumam ir piemērojami atbrīvojumi,  tiek ņemta vērā tikai preces vērtība, kas norādīta sūtījuma pavaddokumentos (rēķinā, pasta deklarācijā). Savukārt, aprēķinot nodokļus, ņems vērā preces vērtību, kā arī piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

   Piemēram: ja dokumentos norādītā preces vērtība ir 20 eiro, tad tiek piemērots atbrīvojums gan no muitas nodokļa, gan no PVN nomaksas. Savukārt, ja sūtījumā ir prece 100 eiro vērtībā, tad sūtījums tiek atbrīvots no muitas nodokļa, bet tiek aplikts ar PVN. Šajā gadījumā, aprēķinot PVN, tiek ņemta vērā preces vērtība (100 eiro) un dokumentos norādītās piegādes un apdrošināšanas izmaksas.

   Ja preces iegādes cenā ietilpst arī AK maksājamais PVN, tad, nosakot preces muitas vērtību, tai jāatbilst rēķinā norādītajai kopējai par preci samaksātajai summai, iekļaujot arī AK samaksāto PVN. Preces vērtībā PVN neiekļauj tikai tādā gadījumā, ja persona var dokumentāri pamatot, ka AK samaksātais PVN ir atmaksāts pircējam vai ka pircējs nav veicis tā samaksu preces iegādes brīdī.

   Papildus aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Pirkumi (komerciāli sūtījumi).

   Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība pārsniedz 22 eiro, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

   • vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
   •  vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju (“Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā (maksas pakalpojums).  


   Aicinām iepazīties ar informāciju par deklarāciju iesniegšanu un sūtījumu saņemšanu VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi.

   No 2021.gada 1.jūlija


   No 2021.gada 1.jūlija, stājoties spēkā grozījumiem ES normatīvajos aktos, atbrīvojums no PVN komerciāliem sūtījumiem vairs netiks piemērots. Līdz ar to saņēmējam būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un jāsamaksā PVN par precēm jebkādā vērtībā (t.i., sākot no pirmā centa).

   Tātad, ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā PVN un ievedmuitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.

   Piemēram: sūtījuma dokumentos būs norādīta preces vērtība 10 eiro un piegādes izmaksas 2 eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00 eiro (10+2)= 2,52 eiro.


   Nekomerciāli sūtījumi (dāvanas)

   Sūtījumu, ko privātpersona no AK ir nosūtījusi citai privātpersonai Latvijā, atbrīvo no ievedmuitas nodokļa un PNV, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

   Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas (kā dāvanu), ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem. Jāatceras, ka preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

   Saņemot no AK nekomerciālu pasta sūtījumu, kurā esošo preču vērtība pārsniedz 45 eiro, saņēmējam ir jāmaksā ievedmuitas nodoklis un PVN. Ja sūtījumā ir akcīzes preces, papildus jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

   Lai nekomerciālu sūtījumu atbrīvotu no nodokļiem, attiecībā uz sūtījumā esošajām akcīzes precēm jāievēro normatīvajos aktos noteiktie daudzuma ierobežojumi tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem. Daudzuma ierobežojumi ir noteikti arī smaržām, smaržūdeņiem, odekolonam. Aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi > Dāvanas (nekomerciāli sūtījumi).

   Ievedmuitas nodokļa tarifa likmi nosaka saskaņā ar konkrētās preces klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā. Ja nekomerciālajā sūtījumā esošo preču vērtība nav lielāka par 700 eiro, aizpildot vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, persona var izvēlēties, neveicot preču klasifikāciju, piemērot visām precēm kopā vienoto muitas nodokļa likmi – 2,5%. PVN pamatlikme Latvijā atbilstoši PVN likumā noteiktajam ir 21%.

   Ja sūtījums sastāv no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēro vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja sūtījumā ir viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.  

   Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā par precēm, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteikto robežvērtību, tiek aprēķināta, elektroniski aizpildot un iesniedzot muitai importa deklarāciju par pasta sūtījumiem. Saņēmējs var izvēlēties:

   • vai nu pats, pieslēdzoties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS), aizpildīt un iesniegt vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem;
   • vai arī pilnvarot attiecīgo pasta pakalpojuma sniedzēju (“Latvijas Pastu” vai kurjerpastu) nokārtot muitas formalitātes viņa vietā (maksas pakalpojums).


   Gadījumos, ja pasta sūtījuma pavadzīmē norādītā informācija nav pietiekama, lai identificētu, vai sūtījums ir nekomerciāls (piemēram, nav iespējams droši identificēt, ka sūtītājs ir privātpersona), nav norādīts precīzs preces apraksts, sūtījuma veids (piemēram, dāvana), vai nepieciešams precizēt preces vērtību, muitas deklarācija ir jāsniedz arī par precēm, kuru vērtība nepārsniedz 45 EUR.

   Aicinām iepazīties ar informāciju par deklarāciju iesniegšanu un sūtījumu saņemšanu VID mājaslapas sadaļā Muita > Pasta sūtījumi.

    

   Nolīgums¹ paredz, ka uz AK izcelsmes precēm attiecas beznodokļu tirdzniecības režīms. Tas nozīmē, ka, saņemot preces no AK Latvijā, 0% ievedmuitas nodokli iespējams piemērot vienīgi AK izcelsmes precēm, kas nav paredzētas komerciāliem nolūkiem un ko privātpersona sūta privātpersonai sūtījumā ar vērtību līdz 500 EUR².

   Ja nosūtītājs dāvināmo preci nopircis AK vai ja uz etiķetes ir norāde “Made in UK”, tas pats par sevi nenozīmē faktu, ka precei ir AK izcelsme. Izcelsmes noteikumi ir noteikti Nolīgumā.

   Lai precei deklarētu AK izcelsmi, personai jānoformē standarta Importa muitas deklarācija un jābūt gatavai pēc muitas amatpersonas pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas pierāda, ka ir izpildīti izcelsmes noteikumi.

   Piemēram:

   • kakao izstrādājumi (šokolādes konfektes, šokolādes) iegūst Apvienotās Karalistes izcelsmi, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem: izstrādājums ir ražots Apvienotajā Karalistē, visi izstrādājumā iekļautie piena produkti ir pilnībā iegūti Apvienotajā Karalistē, cukura daudzums nav lielāks par 30% no izstrādājuma svara;
   • apģērbam ar marķējumu “Made in UK” var piešķirt Apvienotās Karalistes izcelsmi, ja tā ražošana Apvienotajā Karalistē sākās no dzijas stadijas, t.i., no diegiem saražo audumu un no auduma sašuj apģērbu. Ja audums, no kura Apvienotajā Karalistē ir sašūts apģērbs, ir ievests, piemēram, no Indijas vai Ķīnas, apģērbam nav Apvienotās Karalistes izcelsme. Tikai tādā gadījumā, ja apģērba izgatavošanai izmantotais audums ir ražots Apvienotajā Karalistē, tiek uzskatīts, ka apģērbam ir Apvienotās Karalistes izcelsme.

    

   VID aicina deklarēt precei AK izcelsmi un pieteikt Nolīgumā paredzēto 0% ievedmuitas tarifa likmi vienīgi gadījumos, ja personas rīcībā ir pierādījumi, ka precei ir izpildīti Nolīgumā noteiktie izcelsmes kritēriji (ORIG-1. Pielikums. Ievadpiezīmes par konkrētiem ražojumiem piemērojamajiem izcelsmes noteikumiem). 

   ¹ Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (Nolīgums)

   ² Nolīguma 2.nodaļas “Izcelsmes noteikumi” ORIG 23.pants

 • Kas jāņem vērā personām, kuras pārcelsies no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā
  • No 2021.gada 1.janvāra personām, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, jāņem vērā ES tiesību aktos* un nacionālajos tiesību aktos** noteiktā kārtība, kādā ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem var ievest personisko mantu pārcelšanās gadījumā.

   Pārceļoties no pastāvīgās dzīvesvietas AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, ar atbrīvojumu no nodokļiem var ievest personisko mantu, ko persona izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus un kas paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem Latvijā. Atbrīvojumu var piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta AK bijusi vismaz 12 mēnešus bez pārtraukuma.

   „Personiskā manta” nozīmē visu mantu, kas paredzēta attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām (piem., mēbeles, apģērbs, privātie transportlīdzekļi, velosipēdi u.c.). Personiskā manta ne īpašību, ne daudzuma ziņā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem nolūkiem.

   Atbrīvojumu nepiešķir alkohola izstrādājumiem, tabakai un tabakas izstrādājumiem, komerciāliem transportlīdzekļiem, priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā.

   Pārceļoties no AK uz pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā, personiskajai mantai, laižot to brīvā apgrozībā, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un PVN. Lai pieteiktu muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā, ir jāiesniedz importa deklarācija. Aizpildot deklarāciju, visas atvestās mantas (ar vienu izņēmumu) deklarācijā var deklarēt ar vienu preces kodu (preces kods 9905 0000 “Fizisko personu, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu, personiskā manta”). Deklarācijā atsevišķi jānorāda personiskais transportlīdzeklis.
    

   Uzrādot preces muitai, personai muitas iestādē jāiesniedz:

   1. personu apliecinošs dokuments;
   2. preču saraksts, kas satur informāciju par ievesto preču veidu, daudzumu, svaru un to vērtību (sarakstā nav jāuzskaita katra vienība atsevišķi, var izmantot apkopojošu nosaukumu, piemēram, apģērbi, četras kastes, 50 kg, 400 eiro vērtībā; mēbeles, 5 gab., 100 kg, 300 eiro vērtībā u.tml.);
   3. dokumenti, kas apliecina, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus ES muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas (piemēram, darba līgums, dzīvojamās telpas īres līgums, dokumenti, kas apliecina saistību ar valsts/pašvaldības institūcijām u.c.);
   4. dokumenti, kas apliecina, ka persona ievestās personīgās mantas izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz 6 mēnešus (piemēram, preču iegādes dokumenti (čeki) vai reģistrācijas dokumenti (piemēram, automobilim). Ja par lietotām precēm čeki nav saglabāti, muitas vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz personas rīcībā esošu objektīvu informāciju par preces tā brīža vērtību. Muitas amatpersonām ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas pamatotību);
   5. dokumenti, kas apliecina, ka persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā (piemēram, personas apliecinājums un deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma pirkšanas/reģistrācijas/īres dokumenti, profesionālās darbības veikšanu apliecinoši dokumenti u.tml.);
   6. personas iesniegums (apliecinājums), ka personiskās mantas paredzēts lietot tikai personiskām vajadzībām un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad personiskās mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām iestādēm un nesamaksājot muitas maksājumus.
     

   Personisko mantu ar atbrīvojumu no nodokļiem var ievest 12 mēnešu laikā pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

   -------------------

   * Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

   ** Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53.pants