PVN īpašais režīms (MOSS)

 Publicēts: 16.03.2021. 15.17


Apakšsadaļu izvēlne

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) īpašais režīms (MOSS – Mini One Stop Shop/Mini vienas pieturas aģentūra) ir brīvprātīgi izmantojams režīms, kas nodokļu maksātājam ļauj deklarēt PVN – kas parasti ir jāmaksā vairākās Eiropas savienības (ES) valstīs – tikai vienā ES valstī.

MOSS režīmu ir tiesības izmantot, ja pārrobežu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumus/Telecommunications, broadcasting & electronic services (turpmāk – TBE pakalpojumus) nodokļu maksātājs sniedz personām, kas nav nodokļa maksātājas. Izmantojot šo vienkāršoto PVN maksāšanas režīmu, uzņēmumiem nav jāreģistrējas kā PVN maksātājiem katrā dalībvalstī, kur atrodas tā klienti.

MOSS režīma izmantošana ir alternatīva iespēja, lai uzņēmumam nebūtu jāreģistrējas katrā valstī, kurā tas sniedz elektroniskos pakalpojumus, bet ļauj reģistrēties tikai vienā valstī – tā saucamajā identifikācijas dalībvalstī (turpmāk – ID dalībvalsts).

MOSS ir pieejami divi režīmi:

  • ES režīms, kas paredzēts uzņēmumiem, kas reģistrēti ES vai kam kādā no ES valstīm atrodas vismaz viena pārstāvniecība;
  • Ārpus ES režīms, kas paredzēts uzņēmumiem, kas neatrodas ES un kam ES nav nevienas pārstāvniecības.

Kā EDS iesniegt iesniegumu, lai reģistrētos PVN īpašajam maksāšanas režīmam